2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Aan u de keuze: windmolens laten draaien of een kerncentrale aanzetten?

Aan u de keuze: windmolens laten draaien of een kerncentrale aanzetten?

Open brief

Beste leiders en energie-experten van dit land,

Het waait dezer dagen meer dan genoeg en de zon schijnt volop. Hernieuwbare energie zou voor de helft van ons verbruik kunnen zorgen. Op zich een prima vooruitzicht: betere lucht en schonere elektriciteit door wind & zon. Daar zouden we allen tevreden mee moeten zijn. 

Goed nieuws! Of toch niet...

Nu iedereen zijn handen vol heeft om deze gezondheidscrisis te boven te komen, maken we eigenlijk een stille energiecrisis mee. Omdat men de kerncentrales niet zomaar kan afregelen of stilleggen, domineert een overvloed aan nucleaire energie ons land. Daardoor ziet Eneco zich verplicht een groot deel van haar 104 windmolens stop te zetten om zo een teveel aan productie te vermijden. Het is als een verbod op bio-groenten van uw lokale teler, omdat de niet-duurzame massaproducenten de markt blijven overspoelen. En dat doodt ons aller duurzame ambities. 

Gemiste kans

België was gisteren nog voorloper bij de uitbouw van duurzame energie op zee. Op deze manier raken we in sneltempo achterop. We bewijzen nochtans wel degelijk dat de energietransitie werkt: we kunnen volop goedkope en groene energie leveren. Zonder tekorten. En met een positieve impact op de factuur. Helaas blijven we vasthouden aan oude, onaangepaste methodes en centrales die niet mee zijn met hun tijd omdat ze veel te weinig flexibel zijn. 

Hoogdagen voor kernenergie

Sommigen zullen zeggen dat dankzij de traditionele marktspeler er toch een stabiele levering van een continue hoeveelheid nucleaire stroom is. Maar de coronacrisis maakt vooral duidelijk dat nucleaire productie, wegens haar inflexibiliteit, voorrang krijgt op de groene, hernieuwbare energie van de toekomst. Van deze “surplace” worden uiteindelijk onze kinderen de dupe. Dat mogen we niet aanvaarden. 

Onze oproep

Beste leiders, beste experten: België heeft nood aan meer hernieuwbare energie. Laten we er daarom alles aan doen om onze duurzame ambitie mogelijk te maken en volop inzetten op een energietransitie met hernieuwbare én flexibele energiebronnen. Voor de generaties van morgen... 

Hopend op daadkracht, #nxtgen #energyforthefuture 

Jean-Jacques Delmée CEO Eneco Belgium 

Story image

 

Persberichten