2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Acquisitie van Eneco door consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power afgerond

Acquisitie van Eneco door consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power afgerond

De aandeelhouderscommissie, Eneco Groep N.V. ("Eneco") en het consortium van Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi Corporation") en Chubu Electric Power ("Chubu"), ("Consortium"), laten weten dat de overname van de aandelen van Eneco door het Consortium vandaag is afgerond.

Alle 44 aandeelhoudende gemeentes (die samen 100% van de aandelen in handen hebben) hebben ingestemd met de voorgenomen verkoop. Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Met het Consortium als nieuwe aandeelhouder bevindt Eneco zich in een uitstekende positie om een leidende rol te blijven spelen in de energietransitie. Eneco is nu in staat om haar duurzame strategie gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, versneld te implementeren. Eneco’s positie als geïntegreerd en onafhankelijk Nederlands energiebedrijf blijft onveranderd.

“Wij staan volledig achter de strategie van Eneco en streven ernaar deze verder te versterken en internationaal uit te bouwen. Dit omvat onder meer het blijven investeren in duurzame productiemiddelen, innovatieve producten en diensten, onderzoek en
​ontwikkeling en uitbreiding van de (energie)activiteiten van Eneco. Wij hebben al sinds 2012 samenwerkingsverbanden met Eneco en het Consortium heeft de intentie om het aandeelhouderschap voor de lange termijn voort te zetten. Wij kijken uit naar de samenwerking met alle belanghebbenden van Eneco.”

​Takehiko Kakiuchi, CEO van Mitsubishi Corporation

”Eneco heeft in het Consortium aandeelhouders gevonden die volledig achter Eneco’s duurzame strategie staan en zullen bijdragen aan de versterking en verdere ontwikkeling daarvan. We blijven ons richten op de ontwikkeling van producten en innovatieve diensten die onze klanten helpen bij het omschakelen. De medewerkers, ondernemingsraad en het management van Eneco zijn zeer tevreden met onze nieuwe aandeelhouders Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power.” ​ Ruud Sondag, (voormalig) CEO van Eneco

“Op dit moment is onze aandacht voornamelijk gericht op het bestrijden van de huidige gezondheidscrisis en onze gedachten gaan uit naar de getroffen personen. We zijn echter verheugd dat we erin geslaagd zijn de verkoop af te ronden met instemming van alle 44 aandeelhoudende gemeentes. Hiermee wordt het zorgvuldige verkoopproces afgerond, waarbij rekening is gehouden met de duurzame strategie van Eneco en de andere belangen van al haar belanghebbenden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Eneco en haar medewerkers met deze nieuwe aandeelhouders voor de lange termijn een mooie, duurzame toekomst tegemoet gaan.”
​Arjan van Gils, als wethouder verantwoordelijk voor de portefeuille financiën in de gemeente Rotterdam en voorzitter van de aandeelhouderscommissie.

Met het afronden van de transactie wijzigt per vandaag de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen.

CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De heer Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken. De heer Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) verandert. Mel Kroon wordt de nieuwe voorzitter van de RvC. Hij is de voormalige bestuursvoorzitter van TenneT en is actief betrokken geweest bij de energietransitie. Namens Mitsubishi Corporation nemen de heer Katsuya Nakanishi, de heer Yutaka Kashiwagi en de heer Haruhiko Sato zitting in de RvC, en de heer Takanori Shiozawa neemt zitting in de RvC namens Chubu Electric Power.
​De Centrale Ondernemingsraad (COR) draagt twee leden aan die bevoegd zijn om toezicht te houden op de uitvoering van de overeengekomen niet-financiële convenanten. De heer Michael Enthoven blijft aan als door de COR genomineerd lid van de RvC en er wordt gezocht naar een tweede door de COR te nomineren lid. Totdat die persoon is gevonden blijft huidig RvC-lid Marco Keim zitting houden in de RvC.

De vertrekkende aandeelhouders kunnen zich ook vinden in alle benoemingen. Meer informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is te vinden op www.eneco.nl/overons

Voor vragen vanuit de media:
​Mitsubishi Corporation and Chubu Electric Power, “Consortium”: Wietze Smid, +31 633 926 205
​Eneco: Edwin van de Haar, +31 640 755 463
​Aandeelhouderscommissie (AHC): Stefan Simons, +31 620 300 796

Persberichten