2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Belangrijke boodschap van de VREG over het aanmelden van zonnepanelen

Belangrijke boodschap van de VREG over het aanmelden van zonnepanelen

Zonnepaneel-installaties die geïnstalleerd én gekeurd werden voor 14 juni 2015 konden nog groenestroomcertificaten ontvangen. Indien uw installatie dateert van voor 14 juni 2015 en u ontvangt groenestroomcertificaten, dan is uw administratie in orde. U hoeft onderstaand bericht niet verder te lezen.

Indien uw zonnepaneel-installatie (of een uitbreiding/wijziging ervan) dateert van na 14 juni 2015, kan u wel best verder lezen en controleren of uw aanmelding in orde is.

Eigenaars van installaties voor hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zonnepanelen, die aangesloten zijn op het distributienet, zijn verplicht hun installatie aan te melden bij Fluvius binnen de 30 dagen na keuring. Om de veilige werking van het distributienet te verzekeren is het belangrijk dat uw distributienetbeheerder zicht heeft op alle zonnepaneleninstallaties die elektriciteit op zijn net injecteren. Het niet tijdig aanmelden van uw zonnepanelen wordt volgens het Energiedecreet aanzien als een vorm van energiefraude.

Prosumenten (consumenten die zelf hun energie produceren) zijn het prosumententarief verschuldigd. Zo betaalt elke netgebruiker, gezin of bedrijf, al dan niet met zonnepanelen, een faire bijdrage voor het gebruik van het net. Door uw aanmelding draagt u ook bij tot het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Installaties die in permanent eilandbedrijf zijn, moeten niet aangemeld worden bij Fluvius, maar wel bij de VREG.

Meer informatie via https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen en via het meldingsformulier. Er is voorzien in een regularisatieperiode tot en met 31 mei 2020.

Wat betekent dit?

  • Wie tijdens de regularisatieperiode die afloopt op 31 mei 2020 zijn zonnepanelen aanmeldt, zal enkel het achterstallige prosumententarief moeten betalen, zonder bijkomende kosten. Dit geldt ook voor installaties die al langer dan 30 dagen in gebruik genomen zijn.
  • Wie na 31 mei 2020 zijn zonnepanelen laattijdig aanmeldt, zal naast het achterstallige prosumententarief ook bijkomende kosten moeten betalen. Deze aanvullende vergoedingen zijn voorafgaandelijk goedgekeurd door de VREG en kunnen oplopen tot meer dan 1.000 euro. Het Vlaams Energieagentschap kan bovendien een administratieve geldboete opleggen. In bepaalde gevallen kan Fluvius ten slotte de aansluiting op het elektriciteitsnet beëindigen.

Meld uw zonnepanelen daarom voor 31 mei aan via de online tool op de website van Fluvius:www.fluvius.be/zonnepanelenmelden. Voor alle vragen neemt u direct contact op met Fluvius, https://www.fluvius.be/nl/contact.

Nieuws