2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
België’s grootste offshore windturbinepark Norther volledig gefinancierd en klaar voor bouw

België’s grootste offshore windturbinepark Norther volledig gefinancierd en klaar voor bouw

In het kort:

  • Het Norther project behaalt vandaag zijn financial close en daarmee kan de constructie van start gaan

  • Het project zal groene energie produceren voor bijna 400.000 gezinnen (equivalent)

  • De 44 MHI Vestas 8.4 MW windturbines zullen een maximaal geïnstalleerd vermogen van 370 Megawatt hebben, 23 km uit de Belgische kust

  • Elicio, Eneco en Mitsubishi Corporation zijn aandeelhouders en partners in het project

  • Grootste windturbinepark van België zal tijdens de bouwfase zorgen voor 1.400 directe jobs (VTE’s) en nog eens 1.400 indirecte jobs (VTE’s)

De bouw van het grootste windturbinepark van België kan nu echt van start gaan. Na de goedkeuring door de Europese Commissie van de staatssteun heeft het Norther-project haar financiering rond en zijn de contracten getekend. De start van de offshore werken is voorzien vanaf het voorjaar van 2018. Vanaf de zomer van 2019 produceert het park energie voor tot wel 400.000 gezinnen. Dit is mee mogelijk gemaakt door de medewerking van de federale regering en de steun van 8 banken, de Europese investeringsbank en EKF (het Deense Export Credit Agency).

Norther, het grootste offshore windturbinepark in België, bestaat uit 44 MHI Vestas 8.4 MW windturbines. Het maximaal totaalvermogen van het park komt hiermee op 370 MW. Daarmee wordt het project het grootste offshore windturbinepark van België. Het park komt 23 km uit de kust te liggen, tussen Oostende en Zeebrugge. Belangrijke constructiepartners in het project zijn o.m. MHI Vestas (leverancier van de windturbines), Van Oord (installatie van funderingen, zeekabels en het hoogspanningsstation) en Elia (aansluiting op het hoogspanningsnet).

Dit project wordt gefinancierd door publieke en private investeerders, namelijk enerzijds ABN Amro, Belfius, BNP Paribas Fortis, BTMU, Rabobank, SMBC, SMTB, Société Générale en anderzijds De Europese Investeringsbank en het Deense Export Credit Agency.

De totale bankfinanciering beloopt 867 miljoen euro. De rest wordt gedragen door eigen middelen van de aandeelhouders. Green Giraffe en Chatham hebben het project financieel geadviseerd.

“Norther staat voor een totale investering van 1,2 miljard euro in hernieuwbare energie. De steun en het vertrouwen van de banken, de EIB en het EKF is voor ons een belangrijke mijlpaal in dit project. Dat de Europese Investeringsbank één van de grootste participaties in ons project heeft, is een duidelijk signaal dat Europa vertrouwen heeft in het Belgische investeringsklimaat. Bovendien wil ik de belangrijke en positieve rol benadrukken die zowel de federale regering, de CREG als de Europese Commissie hebben gespeeld. Hun tussenkomst is cruciaal voor de rol van hernieuwbare energie binnen het Belgische energiebeleid.”

Dennis Sanou, projectdirecteur

“Norther zorgt voor een jaarlijkse productie die vergelijkbaar is met het verbruik van bijna 400.000 huishoudens. Norther zal vanaf 2020 1,3 TWh produceren, goed voor een verhoging van 1,5 procent van de beschikbare hernieuwbare energie in België. Dit project draagt dan ook wezenlijk bij tot het behalen van de Belgische klimaatdoelstellingen vanaf 2020. We zijn daarom heel trots dat we met zijn allen dit immense project vanaf nu kunnen concretiseren.”

Ludo Vandervelden, general manager van Elicio

De aandeelhouders in dit project bezitten allen de nodige expertise en ervaring in het opzetten van hernieuwbare energieprojecten. Norther is uiteindelijk eigendom van 3 partijen: het Belgische Elicio (50%), het Nederlandse Eneco (25%) en sinds kort ook Diamond Generating Europe (25%).

“Diamond Generating Europe (DGE) is voor ons een logische partner. Eneco heeft reeds een lange-termijn samenwerking met hen voor het windturbinepark Luchterterduinen in Nederland. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we in zee gaan met een partner met een uitgebreide, internationale ervaring rond duurzame energieprojecten van nationaal belang.” 

Miguel de Schaetzen, general manager van Eneco Wind Belgium.

De bouw van het park bevestigt nogmaals de expertise van België op het vlak van offshore windenergie. Norther zal, samen met de Deense en Nederlandse partners, immers een aanzienlijk deel van de werken door ervaren Belgische ondernemingen op Belgische werven laten uitvoeren. De bouw van het project zal in België zorgen voor 1.400 directe jobs (VTE’s) en eveneens voor indirecte werkgelegenheid voor nog zo’n 1.400 personen (VTE’s).

Over Norther

Norther NV is een vennootschap (50% Elicio, 25% Eneco en 25% Diamond Generating Europe) die instaat voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het Norther offshore windturbinepark, dat met haar maximaal geïnstalleerde capaciteit van 370 MW het grootste Belgische offshore wind project wordt. Norther zal vanaf 2020 1,3 TWh produceren, goed voor een verhoging van 1,5 procent van de beschikbare hernieuwbare energie in België. Het project is gelokaliseerd op 23 km uit de kust van Zeebrugge. De totale investering bedraagt 1,2 miljard euro. De bouw start in 2018 en het park zal operationeel zijn vanaf zomer 2019. Norther startte zijn ontwikkeling in 2008.

Meer info op www.norther.be

Over Elicio

Elicio NV, een onderneming behorende tot de Nethys groep, is een Belgische energieontwikkelaar en -producent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie. Als elektriciteitsproducent haalt Elicio zijn energie uit wind. Het gaat daarbij om hoogtechnologische installaties, gerealiseerd in goed nabuurschap. Elicio NV wil hiermee een meer dan positieve bijdrage leveren aan een betere leefwereld.

Elicio NV is actief aanwezig in alle facetten van hernieuwbare energie door het zelf succesvol ontwikkelen van projecten, door deze inhouse te engineeren, door de bouw zelf te realiseren en door finaal gedurende 20 jaar de projecten ook zelf te exploiteren.

Meer info op www.elicio.be

Over Eneco

Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. In België heeft Eneco reeds 86 onshore windturbines operationeel en is actief in het ontwikkelen van windturbines zowel op land als in zee. Eneco geeft grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap bij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven.

Eneco België is een geïntegreerde energieonderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Eneco is sinds 2011 actief op de Belgische markt van privéverbruikers en telt reeds meer dan 275.000 contracten. Daarnaast voorziet het meer dan 10.000 bedrijven van groene stroom en gas. Sinds haar ontstaan groeide Eneco in België uit met een personeelsbestand van 200 medewerkers en haalt het een jaarlijkse omzet van 500 miljoen euro.

Meer info op www.eneco.be

Over Diamond Generating Europe (“DGE”)

DGE is een volwaardige dochter van de Mitsubishi Corporation (“MC”). MC is een wereldwijde, geïntegreerde onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en het beheer van bedrijven in nagenoeg alle bedrijfstakken waaronder industriële financiering, energie, metalen, machines, chemicaliën, voedingsmiddelen en milieuaspecten. MC heeft haar traditionele handelsactiviteiten sterk uitgebreid en is tegenwoordig actief in sectoren als de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen, investeringen in de retailsector, infrastructuurwerken, het aanbod van financiële producten en de productie van nieuwe technologie. Met meer dan 200 kantoren en dochterondernemingen in zo'n 90 landen wereldwijd en een netwerk van meer dan 1.200 groepsbedrijven heeft MC een multinationaal personeelbestand van ruim 68.000 werknemers.

Persberichten
Contacteer ons
Mark Van Hamme Communication Manager, Norther
Mark Van Hamme Communication Manager, Norther