2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up

Dag oude wereld van verspilling en vervuiling, die laten we definitief achter ons. Welkom nieuwe wereld.

Elke dag zijn er weer innovaties die onze levens schoner, aangenamer en leefbaarder maken. En dat wil Eneco heel België laten ervaren.                                      

Welkom in de nieuwe wereld

Met deze opmerkelijke slagzin lanceert het Belgische Eneco een nieuwe positionering in de markt. Volgens Eneco is het nu wel degelijk tijd om snel werk te maken van een nieuwe wereld. Een wereld waarin duurzaamheid centraal staat. “We willen niet blijven steken in de oude wereld van fossiele brandstoffen; resoluut kiezen we voor de weg van innovatie, nieuwe businessmodellen vertrekkende vanuit de klant.”, aldus Christophe Degrez, CEO van Eneco België.

Met de nieuwe positionering ‘Welkom in de nieuwe wereld.’ wil Eneco het grote publiek en al zijn stakeholders op een prikkelende manier betrekken bij zijn visie om 'samen de energiemarkt te vernieuwen'

Samen gaan we voor duurzaam

Al sinds 2011 is de missie van Eneco ‘duurzame energie voor iedereen’. In een duurzame energiemarkt werkt het systeem totaal anders; de klant speelt daarin de hoofdrol. Deze ontwikkelingen in de energietransitie gaan razendsnel. Eneco ontwikkelt zich daarom in hoog tempo naar energieregisseur.

“Een klant kiest voortaan voor zonnepanelen, een elektrische wagen, een slimme thermostaat, een zonneboiler en participeert via een coöperatie in de productie van een windmolen. Maar hij verwacht wel dat iemand dat allemaal regelt”, zegt Christophe Degrez verder. “We evolueren naar een model waar we als regisseur van diensten bij u thuis energie helpen besparen. Klanten zullen dan hun energieleverancier betalen voor de besparingen die zij realiseren.” Eneco werkt samen met zijn klanten naar een wereld waarin iedereen in zijn eigen duurzame energie kan voorzien. Eneco wil zich voorstellen als energieregisseur.

Innovatie

Eneco loopt voorop als het gaat om de combinatie van duurzame energie en innovatie.

Eneco is bijvoorbeeld de eerste die de Tesla Powerwall op de Benelux markt verdeelt. Een thuisbatterij die ondersteunend werkt aan een PV-installatie en die het mogelijk maakt lokaal energie op te slaan en te verbruiken wanneer dit nodig is. In combinatie met een intelligente thermostaat, die ervoor zorgt dat we een inzicht krijgen in ons energieverbruik, en de E-Drive laadpalen met de Eneco Laadpas toont Eneco dat het klaar is voor de toekomst, de nieuwe wereld.

 

Positioneringsvideo :

http://eneco.be/nl/welkom-in-de-nieuwe-wereld

 

Persberichten