2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up

Een Belgische primeur: crowdfunding ter ondersteuning en cofinanciering van een windmolenpark

Eneco wil via het platform MyMicroInvest burgers de kans geven om mee te investeren in een windmolenproject.

Eneco kondigt de samenwerking aan met het platform voor participatieve financiering MyMicroInvest in het kader van de eerste crowdfunding campagne voor een windmolenpark in het Waals gewest. Het aanbod geeft het grote publiek de mogelijkheid om een bedrag van 100 tot 1.000 euro te investeren met een vast jaarlijks bruto rendement van 5%. De inwoners van de gemeenten waar het windmolenproject zal worden gebouwd, genieten op hun beurt van een jaarlijks bruto rendement van 6%. Deze participatieve financiering strekt zich uit over een periode van 10 jaar. Eneco en MyMicroInvest bieden zo een rendabele, lokale en duurzame investering aan.

De transactie biedt de gelegenheid aan het grote publiek om het windproject in Boneffe te steunen en te co-financieren. Het project situeert zich in de provincies Namen en Waals-Brabant in de gemeenten Eghezée, Orp Jauche en Ramillies. De inschrijvingsperiode loopt van 28 september tot 26 oktober 2015.

De vergunningsprocedure om de unieke vergunning voor het windmolenpark (milieu en stedenbouwkundig) te verkrijgen, is momenteel in behandeling bij de Minister van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Carlo Di Antonio.

Het huidige voorstel omvat een intentie tot investering voor het toekomstige project. Dit betekent dat indien het project wordt gerealiseerd binnen twee jaar na het verkrijgen van de vergunning, het grote publiek kan beslissen om te investeren onder de volgende vastgelegde voorwaarden.

De voorgestelde investeringsvoorwaarden voor een bedrag tussen 100 en 1.000 euro, voorzien in een jaarlijks bruto rendement van 5% voor de klanten van Eneco en het grote publiek. Voor de inwoners van de gemeenten waar het windmolenpark zal worden gebouwd, namelijk Eghezée, Orp Jauche en Ramillies geldt een voorkeurtarief met een jaarlijks bruto rendement van 6%.

Eneco en MyMicroInvest bieden op die manier een rendabele, lokale en duurzame investering aan:

  • Lokaal: Een lokaal project voor duurzame energie moet zich integreren in de omgeving. Voor Eneco is het fundamenteel dat dit project ten goede komt aan de gemeenten en haar inwoners. Eneco is ervan overtuigd dat deze participatieve en innovatieve modellen noodzakelijk zijn voor onze toekomstige energieproductie die zowel lokaal als decentraal zal zijn.

  • Rendabel: jaarlijks bruto rendement van 5 of 6%.

  • Duurzaam: het windmolenpark in Boneffe zou jaarlijks eenzelfde hoeveelheid groene elektriciteit leveren als het jaarlijks verbruik van 20.000 gezinnen. Zo zal het park 27.000 ton CO2 per jaar besparen, wat even veel is als de jaarlijkse CO2 uitstoot van 12.000 voertuigen.

Alle informatie over het voorstel is beschikbaar op de specifieke website: www.mymicroinvest.com/eneco

Perscontact:

Eneco – Miguel de Schaetzen, Afgevaardigd bestuurder van Eneco Wind Belgium, 0476/29.95.87

MyMicroInvest – Olivier de Duve, Afgevaardigd bestuurder van MyMicroInvest, 0477/ 53.72.68

Persberichten