2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Eerste crowdfunding voor Vlaamse windturbine van start

Eerste crowdfunding voor Vlaamse windturbine van start

Eneco biedt omwonenden en havenwerknemers jaarlijks 5% brutorendement op een windturbine in Zeebrugge

Voor het eerst start er in Vlaanderen een crowdfundingproject om te participeren in de opbrengst van een windproject. Eneco lanceert zo’n project voor een windturbine in de achterhaven van Zeebrugge. Wie in Zeebrugge woont of werkt, zal als eerste kunnen meegenieten van de opbrengst van duurzame windenergie.

De windturbine komt te staan op de site van het European Food Centre (de Visveiling) in Zeebrugge zodra de vergunningen rond zijn. Het zal de zesde turbine zijn die Eneco plaatst in de achterhaven van Zeebrugge. De crowdfunding wordt eerst opengesteld voor wie in Zeebrugge woont of werkt. Zij zullen een bedrag van 300, 600 of 900 euro kunnen investeren waarop een jaarlijks brutorendement van 5% wordt gegeven zodra de vergunning rond is. In een latere, tweede fase (eind juni 2017), wordt de crowdfunding opengesteld voor iedereen, waarbij een vast jaarlijks brutorendement van 4% wordt gegeven zodra de vergunning rond is. Totdat deze vergunning wordt goedgekeurd krijgt wie intekent 2 procent. De algemene en specifieke voorwaarden, net als andere relevante informatie over deze investering en haar mogelijke risico’s, zijn hier beschikbaar.

“Het is van cruciaal belang dat alle omwonenden van onze windenergieparken de kans krijgen om mee te investeren. Eneco Wind is daar een pionier in. De crowdfunding is een logisch vervolg op eerdere initiatieven: we bouwden al windmolens in samenwerking met coöperaties en gemeentelijke actoren in Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In Wallonië hebben we al andere financiële participaties opgezet, met o.a. obligaties en crowdfunding.”

Miguel de Schaetzen, CEO van Eneco Wind Belgium

Het principe is eenvoudig: inschrijvers tekenen in op een lening die wordt uitgeschreven via MyMicroInvest Finance. Deze participatie zorgt voor een vaste, jaarlijkse rente gedurende de looptijd van de lening. MyMicroInvest en Eneco hebben hierbij samen in het verleden al de nodige ervaring opgebouwd.

"We financierden eerder al verschillende bedrijven die één of meerdere van de Sustainable Development Goals (SDGs) nastreven. Eneco is een referentie op het gebied van groene energie, en we zijn met MyMicroInvest dan ook verheugd om samen te kunnen werken met dit innoverende bedrijf om burgers te laten participeren in een duurzaam project. Hiermee bewijzen we samen dat investeren in een betere toekomst niet alleen moreel, maar ook financieel zin heeft."

Olivier de Duve, CEO MyMicroInvest

“Het is belangrijk dat onze klanten de kans krijgen om mee te investeren in duurzame energie en hier ook de vruchten van kunnen plukken. Bij Eneco willen we echt gaan voor energie van iedereen. Door samen bij te dragen aan de creatie van nieuwe duurzame energiebronnen, verkleinen we samen het klimaatprobleem.”

Christophe Degrez, CEO van Eneco

Geïnteresseerden kunnen meedoen aan deze actie door zich te registreren of in te schrijven via website www.eneco.be/participatie 

Timing van de crowdfunding actie

  • Zeebrugge en havenwerknemers - 1ste fase: start op vrijdag 16 juni
  • Iedereen - 2de fase: eind juni

OVER ENECO

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en levert 100% duurzame energie opgewekt op Belgische bodem via 86 windmolens en nu al 250.000 zonnepanelen. Binnenkort start het bedrijf met de bouw van Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan net geen 300.000 residentiële aansluitingen, 25.000 kmo's en

11.000 industriële klanten. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 200 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Meer info op www.eneco.be

OVER MYMICROINVEST

MyMicroInvest is een crowdfundingplatform waar veelbelovende start-ups en groeiende bedrijven financiële ondersteuning krijgen van een uniek investeringspubliek, gaande van particulieren tot professionele beleggers, waaronder business angels, venture capitalists en professionals uit de industrie. Via MyMicroInvest kunnen ook onervaren investeerders zich samen met deskundigen op het ondernemerschap storten. De missie van MyMicroInvest bestaat erin om ondernemers te steunen en iedereen mee te laten delen in het succes van de bedrijven van morgen. MyMicroInvest is gevestigd in hartje Brussel en bestaat uit een internationaal team met een passie voor het faciliteren van ondernemen en investeren.

Meer info op : www.mymicroinvest.com

Bedankt om dit te lezen vooraleer via MyMicroInvest te investeren:

Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, hierbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve verantwoord te investeren.

MyMicroInvest beheert een crowdfundingplatform dat het grote publiek in staat stelt om te beleggen in het kapitaal van innoverende bedrijven. De voorgestelde investeringsmogelijkheden, voor een minimaal bedrag van 300 euro, bestaat uit deelnemingseffecten ("Notes") uitgegeven onder Belgisch recht, die een vordering tegenover MyMicroInvest Finance vertegenwoordigen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel Sinter Goedeleplein 5 te 1000 Brussel (№ 0538.839.354, R.P.M Nijvel).

De gehele opbrengst in het kader van de inschrijving op de Notes zal gebruikt worden om in te tekenen op een lening aan de onderneming(en) beschreven hierboven. De Notes hebben een looptijd van onbepaalde duur en zijn uitgedrukt in Euro. De Notes bieden geen enkele garantie op rendement of op terugbetaling van kapitaal. De eventuele interesten en de terugbetalingen van kapitaal hangen uitsluitend af van de gerealiseerde winsten op de Notes uitgegeven door de vennootschap MyMicroInvest Finance. De nominale waarde van de Notes komt overeen met het inschrijvingsbedrag, maar omvat niet de betalingskosten zoals hierna omschreven.

De kosten verbonden met de betaling van de intekening worden gedragen door de investeerder. Deze betalingskost bedraagt 1,85% in het geval van een betaling door middel van een kredietkaart en 2% in het geval van een bankoverschrijving, behalve wanneer deze bankoverschrijving direct online wordt voltrokken op de website www.mymicroinvest.com.

De Notehouders nemen de kosten van de uitgaven met betrekking tot de onderliggende lening op zich. Het bedrag van de kosten met betrekking tot de onderliggende lening, die niet zijn afgedekt, kan op dit moment niet worden bepaald. De beleggers worden belast op de door MyMicroInvest Finance betaalde inkomsten indien die inkomsten rechtstreeks aan hen betaald worden (interesten zijn in het algemeen, voor Belgische particulieren, onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% conform artikel 269 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen).

Wij raden u ten zeerste aan om de Investeringsvoorwaarden aandachtig te lezen, in het bijzonder de daarin beschreven risico's, alvorens tot een investeringsbeslissing over te gaan. De aandacht van de potentiële beleggers wordt gevestigd op het risico dat de doelstellingen van de onderneming niet worden bereikt, wat kan resulteren in een significante vermindering van de verwachte opbrengsten en een faillissementsrisico, of een risico van een laag, onbestaand of zelfs negatief rendement voor de investeerder.

Elke klacht met betrekking tot een investering in de Notes kan worden gericht aan de Maatschappelijke Zetel van de Emittent of aan de Consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, tel: 02/702.52.00; fax: 02/808.71.29 ; e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be.

Persberichten
Contacteer ons
Mark Van Hamme Eneco België
Mark Van Hamme Eneco België