2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
EnDev-R: Vier Vlaamse REScoops en Eneco slaan de handen in elkaar om de energietransitie te versnellen.

EnDev-R: Vier Vlaamse REScoops en Eneco slaan de handen in elkaar om de energietransitie te versnellen.

Mechelen, 29 september ​ 2022- Een nieuwe en unieke samenwerking in het energielandschap doet zich voor. Energieleverancier- en producent Eneco en vier Vlaamse energie burgercoöperaties – Campina Energie, Denderstroom, Stroomvloed en Vlaskracht – slaan de handen in elkaar en richten samen de vennootschap EnDev-R (uitgesproken als Endeavour) op. EnDev-R is een unieke samenwerking tussen een commerciële partij en vier REScoops die een frisse wind blaast door de Vlaamse hernieuwbare energieproductie. EnDev-R stelt zich als doel duurzame energie te produceren waarvan de opbrengsten gedeeld worden met lokale burgers. Hiermee wil de nieuwe vennootschap de energietransitie in Vlaanderen een stevige duw in de rug geven. ​

EnDev-R staat voor "Energy Development and Realisation" met in haar baseline "Fast Forward naar hernieuwbare energie" die een duidelijke ambitie uitspreekt.

Story image

 

Co-creatie met energie burgercoöperaties maakt al vele jaren deel uit van de strategie van Eneco. Een samenwerking die al vaker zijn meerwaarde bewees, leidde uiteindelijk tot de oprichting van EnDev-R. Dit moet de slagkracht van de verschillende partijen in deze vennootschap vergroten en de energietransitie in ons land versnellen doordat vijf partijen hun ervaring, kennis en netwerk in het ontwikkelingsproces samenbrengen.

“Eneco wil met zijn ‘One Planet Plan’ een duidelijke ambitie realiseren namelijk een klimaatneutrale samenleving tegen 2035. De capaciteit vergroten om duurzame energie op te wekken, is hierin een belangrijke hefboom. We moeten als samenleving daadwerkelijk de energietransitie versnellen en Eneco neemt hierin zijn verantwoordelijkheid op,” aldus Miguel de Schaetzen, CEO van Eneco Wind Belgium. “Om dit te realiseren moeten we vooral samenwerken: elkaars troeven verder uitspelen en zo onze klimaatambities verwezenlijken.”
“Door deze samenwerking zullen nog meer burgers kunnen investeren in lokale hernieuwbare energie-installaties waarmee we sneller de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie kunnen realiseren. ​ Duurzame energie die ons niet langer afhankelijk maakt van energiebronnen uit het buitenland, die klimaatneutraal is en daarbovenop ook nog eens goed is voor de portemonnee van de burgers die hierin meestappen.”
Story image

 

 

EnDev-R heeft reeds een operationele windturbine in het windpark in Zelzate in haar portfolio. Intussen worden verschillende andere pistes en projecten concreet bestudeerd. De nieuwe vennootschap EnDev-R heeft de ambitie om in de toekomst naast windturbineprojecten ook andere hernieuwbare energieprojecten in België te realiseren. 

Binnen de structuur van EnDev-R zijn alle partijen gelijkwaardig. Dit uit zich in de evenredige verdeling van aandelen tussen Eneco en de verschillende burgercoöperaties die op die manier trouw blijven aan een belangrijke basiswaarde van een burgercoöperatie. Binnenkort meer informatie over EnDev-R digitaal terug te vinden op www.endev-r.be

Over de coöperaties:

Campina Energie, Denderstroom, Stroomvloed en Vlaskracht zijn vier burgercoöperaties die deel uitmaken van REScoop Vlaanderen, de federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie. Via deze coöperaties investeren burgers rechtstreeks in de productie van lokale duurzame energie waarvoor wind, zon, water, biomassa en aardwarmte kan geoogst worden. Energie burgercoöperaties willen de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie versnellen, energie tegen eerlijke prijzen aanbieden aan hun coöperanten en de afhankelijkheid van energiebronnen uit het buitenland afbouwen.  Samen tellen deze burgercoöperaties meer dan 3.000 coöperanten.

Over Eneco & Eneco Wind

Eneco België & Eneco Wind België zijn duurzame energie-ondernemingen die zich richten op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 124 windturbines en nu al meer dan 350.000 zonnepanelen. Het bedrijf heeft ook een participatie binnen Norther en SeaMade, de grootste windparken voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco gaat verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische mobiliteit en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 350 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Mark Van Hamme Eneco België

 

Persberichten