2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Eneco en ArcelorMittal pakken uit met grootste zonnedak van België

Eneco en ArcelorMittal pakken uit met grootste zonnedak van België

Medewerkers ArcelorMittal Belgium kunnen investeren in meer dan 27.000 zonnepanelen op site in Gent

De installatie van ruim 27.000 zonnepanelen op het dak van ArcelorMittal in Gent is afgerond. Hiermee heeft het staalbedrijf het grootste zonnedak van België. Voor Eneco die de zonnepanelen heeft geplaatst, is het meteen het grootste project ooit. De energieleverancier helpt hiermee ArcelorMittal Belgium nog meer te verduurzamen. De stroom die de zonnepanelen opwekken, zal ArcelorMittal gebruiken voor zijn productie in Gent. Ruim 5.000 medewerkers krijgen ook de kans om mee te investeren in de zonnepanelen en kunnen zo van de opbrengst te genieten. 

De voorbije drie maanden heeft Eneco, de grootste zonne-energieproducent van ons land, op het dak bij ArcelorMittal in Gent een zonnepanelenpark ter waarde van 7,5 miljoen euro geïnstalleerd. Het park bestaat uit 27.104 zonnepanelen waarbij maar liefst 157,2 ton staal werd gebruikt. Het totaalgewicht van de installatie bedraagt 1,5 miljoen kilo. Daarmee heeft ArcelorMittal het vierde grootste zonnepark in België en zelfs het grootste zonnepark van België op een en hetzelfde dak.  

Duurzaamheidsstrategie extra kracht bijzetten 

De nieuwe zonnepanelen zullen jaarlijks 10.000 MWh produceren, wat overeenkomt met het energieverbruik van 2.900 gezinnen. Samen met de 10 reeds geïnstalleerde windmolens en de 2 extra geplande windmolens zal er met de zonnepanelen, binnenkort ongeveer 50MW groene stroom op de Gentse site geïnstalleerd zijn. De duurzame energie die wordt opgewekt, zal ArcelorMittal volledig intern gebruiken om de productie te voeden. 

ArcelorMittal Belgium behoort vandaag reeds tot de wereldtop inzake energie-efficiëntie en CO2-uitstoot. Met deze investering zet ArcelorMittal Belgium de concrete uitvoering van zijn duurzaamheidsstrategie extra kracht bij. Het bedrijf volgt het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is er reeds 25% minder uitstoot dan in 1990, 20% beter dan wat het klimaatakkoord van Parijs vooropstelt. In 2027 wil de onderneming 43% minder uitstoot produceren waarbij het de ambitie heeft koolstofneutraal te zijn tegen 2050.* 

“De groene energie die deze 27.104 zonnepanelen gaan opwekken, helpt ons om onze ambitie te bereiken om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Wij zetten ons hier volledig voor in en zijn dan ook verheugd om het grootste zonnedak van België op te starten. Naast onze bijkomende windturbines die we binnenkort zullen installeren, nemen we nieuwe stappen in de goede richting. Daarnaast zijn de panelen ook een mooi voorbeeld van het belang van staal in ons dagelijks leven. Alle panelen rusten op een draagstructuur dat vervaardigd is uit Magnelis®-staal. Magnelis®-staal, onder meer geproduceerd op onze site in Luik, is een illustratie van duurzaamheid. Het garandeert de levensvatbaarheid van elk zonnepark op lange termijn, ongeacht de omgeving waar het zich bevindt.” 
Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium

Meer dan 5.000 medewerkers kunnen mee investeren in zonnepanelen 

De 5.800 medewerkers van ArcelorMittal Belgium die in de sites van Gent, Genk, Geel en Luik werken, krijgen de kans om in de zonnepanelen te investeren en van de opbrengst te genieten. Die kans krijgen ze via crowdlending aangeboden, een lening waarbij de medewerkers voor 6 jaar geld uitlenen aan Eneco. Ze krijgen voor hun investering een gegarandeerd brutorendement van 4 procent. Elke medewerker kan tussen 250 euro en 1000 euro lenen aan ArcelorMittal Belgium voor het zonnedak.

“Wie bijvoorbeeld 500 euro leent, verdient daar jaarlijks 20 euro bruto extra mee. In zes jaar tijd verdient de medewerker 120 euro bruto. Na de looptijd krijgt hij of zij de oorspronkelijke investering van 500 euro ook terug. Via crowdlending willen we de medewerkers actief betrekken bij dit duurzame project. Op deze manier hopen we hen ook te doen stilstaan bij het belang van duurzame energie en belonen we hen voor hun inzet. We zijn dan ook verheugd dat een grote industriële speler als ArcelorMittal Belgium stilstaat bij zijn energieverbruik en actief bijdraagt om voor toekomstige generaties een groenere toekomst mogelijk te maken.”
Iwein Goigne, CEO Eneco Solar Belgium

Voor Eneco is dit na Volvo Car Gent het tweede project waarbij medewerkers met crowdlending mee kunnen participeren. 

Energievisie binnen Gentse industrie in volle opmars 

Het initiatief van ArcelorMittal Belgium en Eneco beantwoordt aan de Energievisie van de Vlaamse regering voor 2021 - 2030. Zo moet het energieverbruik fors naar beneden en moet de industrie 10% energie-efficiënter zijn tegen 2030. 

“Grote hernieuwbare energieprojecten zoals bij ArcelorMittal Belgium zijn nodig om echte  energietransitie door te voeren. Het maakt een groot verschil voor de energiefactuur van een bedrijf, maar ook voor het halen van de hernieuwbare energiedoelstellingen in Vlaanderen. Heel wat bedrijven in het havengebied in Gent beseffen dat die mentaliteitswijziging cruciaal is en het doet ons dan ook deugd om te zien dat de concrete uitwerking van de Energievisie ernstig wordt genomen.” 
Lydia Peeters, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

“Het verheugt me dat ArcelorMittal blijft inzetten op CO2 reductie en energie-efficiëntie.  De investering in dit nieuwe zonnepark is één van hun projecten om het uiteindelijke doel, koolstofneutraal worden tegen 2050, te realiseren.  Zo timmert onze industrie mee aan de weg naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving."
Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw

“Stad Gent en North Sea Port zetten in op hernieuwbare energie, CO2-reductie en -hergebruik. Door de installatie van zonnepanelen en -parken in het grensoverschrijdende havengebied zoals bij ArcerlorMittal Gent genereren de bedrijven hernieuwbare energie die op het elektriciteitsnet wordt gezet, goed voor het equivalent van meer dan 31.000 huishoudens. Zo wordt onze haven steeds meer een duurzame Energy Port, en bouwen we samen met de bedrijven aan een klimaatneutrale stad tegen 2050."
Mathias De Clercq - burgemeester van Gent 

 

ArcelorMittal Belgium werkt ook voort aan soortgelijke projecten op zijn sites in Luik, Genk en Geel. 

(*Verdere informatie over de klimaatambities van ArcelorMittal Europa: Klimaatactierapport

Over ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel telt 5.800 medewerkers. De totale directe en indirecte tewerkstelling wordt op 13.000 jobs geraamd. Het bedrijf produceert hoogwaardig staal voor de meest uiteenlopende toepassingen in de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de bouwsector, witgoedsector, verpakkingssector, ...

Over Eneco

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 96 windturbines en nu al 295.000 zonnepanelen. Het bedrijf bouwt ook Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 300 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Meer info op www.eneco.be

Persberichten
Contacteer ons