2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Eneco en de Belgische luchtmacht ontwikkelen systeem om knipperende waarschuwingslichten op windturbines automatisch te doven

Eneco en de Belgische luchtmacht ontwikkelen systeem om knipperende waarschuwingslichten op windturbines automatisch te doven

Een verbetering voor de omwonenden

  • De waarschuwingslichten op windturbines zijn essentieel om de veiligheid te garanderen van de piloten van het Belgische leger
  • In sommige gevallen zijn de waarschuwingslichten een bron van lichtvervuiling voor de omwonenden 
  • Met de nieuwe software kunnen de lichten vanop afstand gedoofd worden als ze niet nodig zijn
  • Een verbetering voor mensen die in de buurt van de turbines wonen en een besparing van energie

Energieproducent Eneco wordt regelmatig geconfronteerd met problemen die verband houden met de knipperende waarschuwingslichten op windturbines. Overdag kleuren die wit, ‘s nachts zijn ze rood. Ze zijn nodig om de aanwezigheid van de turbines te tonen wanneer piloten van het Belgische leger trainen of opleidingen volgen. Het is dus niet nodig dat die lichten permanent knipperen.

Na enkele jaren van onderzoek kunnen we vandaag aankondigen dat we een oplossing hebben gevonden die tegemoet komt aan de verzuchtingen van de omwonenden. Met een nieuw softwaresysteem kunnen we vanop afstand de knipperlichten aansteken of doven”, zegt Miguel de Schaetzen van Eneco Wind. “Het is een grote verbetering voor de omwonenden. Tegelijk raken onze turbines beter ingebed in hun omgeving.”

Veilige software ten dienste van de gemeenschap

De uitdaging was de ontwikkeling van software die zowel een oplossing zou bieden voor het probleem van de lichtvervuiling, maar die tegelijk moest voldoen aan de veiligheidscriteria van het Belgisch leger.

Greenwatch, een Waals technologiebedrijf, heeft ervoor gezorgd dat de software alle data in real time op een betrouwbare en veilige manier kan verwerken. 

"De uitdaging was groot omdat we aan zeer strenge voorwaarden moesten voldoen. ​ Het leger moest de controle over het systeem hebben en wij moesten te allen tijde hulp garanderen als er een storing werd ontdekt. We hebben de laatste maanden ontzettend veel getest om de software toegankelijk te maken voor het leger", zegt Jérôme Kervyn, CEO GreenWatch.

Edora, de federatie van de bedrijven actief in de sector van de hernieuwbare energie, speelde een sleutelrol in dit project.

"We gaan ervoor zorgen dat deze oplossing op grote schaal kan worden gebruikt en het draagvlak voor windparken helpt vergroten. De uitdaging is nu om dit systeem ook mogelijk te maken voor windturbines van meer dan 150 meter hoog, in overeenstemming met het engagement van de Waalse regering om de beste beschikbare technologieën te installeren", legt Fawaz Al Bitar, Managing Director van Edora, uit.

Eneco zet zich in voor de transitie naar duurzame energie

Het systeem voor het in- en uitschakelen van de knipperende waarschuwingslichten is al actief sinds 25 oktober 2019 in het windmolenpark van Molembaix, in de provincie Henegouwen. Maar Eneco, Greenwatch en Defensie namen een lange testperiode in acht om er zeker van te zijn dat het systeem feilloos zou functioneren.

“De afgelopen maanden hebben we het systeem uitgebreid getest, vooral op vlak van betrouwbaarheid en veiligheid. We begrijpen dat de lichten ongemakken veroorzaken voor de buurtbewoners, maar voor ons was het essentieel dat de veiligheid van onze piloten niet in het gedrang komt. Met het systeem van Greenwatch zijn we daar nu zeker van. We merken dat de duurtijd dat de lichten branden is gezakt van 100% naar 32%. Een grote verbetering voor de omwonenden”, zegt luitenant-kolonel Jo Heylens van de Belgische luchtmacht. 

De eerste reacties van de omwonenden zijn positief. Het is een eerste stap voor Eneco, dat op termijn verder wil gaan en ook de lichten zou willen kunnen doven op feestdagen. De nieuwe software zal ook geïmplementeerd worden in de windparken van Ciney, Boneffe, Turnhout, Zelzate, Zeebrugge, Neufchateau en Berloz.

Het windmolenpark van Molembaix past in de strategie van de intercommunale Ideta die aandeelhouder is.

"Eneco is erin geslaagd een oplossing te vinden voor de omwonenden. We zijn blij dat we aan dit project kunnen deelnemen", zegt O. Bontems, directeur Energie bij Ideta.
"Als minister van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening besteed ik bij de afgifte van vergunningen voor windmolens aandacht aan de impact op hun omgeving. Dit project is een stap in de goede richting. In de afgelopen 5 jaar hebben we 58 vergunningen verleend. Dit project is essentieel voor de energietransitie en voor de toekomst van innovatie projecten in het algemeen. Dit systeem is een primeur voor België en het resultaat van jarenlang onderzoek", zegt Willy Borsus, Waals minister van Economie, Onderzoek en Innovatie.
"Ik volg dit project al geruime tijd. Ik ben blij dat ik dit soort initiatieven kan ondersteunen die zich richten op duurzaamheid en vooral op de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie", aldus nog Philippe Henry, Waals minister voor Klimaat en Energie.

Dit project is een grote stap voorwaarts in de duurzame energietransitie, belangrijk voor Eneco, een bedrijf dat hier een pioniersrol in speelt.

Contacten voor de pers:

Eneco – Mark Van Hamme – 0473/46.84.99

              Miguel de Schaetzen – 0476/29.95.87

GreenWatch – Jérôme Kervyn - 0496/26.86.06

Edora - Fawaz Al Bitar - 0496/12.22. 31.

Ideta - Anne-Marie Goemaere - 0479/81.72. 39.

Persdienst Defensie - 02/441 73 46

 

 

 

 

Story image
Story image
Story image

 

Persberichten