2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Eneco en Eoluz bouwen bouwen één van de grootste fotovoltaïsche installaties in het Brussels gewest voor het Centre Sportief de la Fôret de Soignes

Eneco en Eoluz bouwen bouwen één van de grootste fotovoltaïsche installaties in het Brussels gewest voor het Centre Sportief de la Fôret de Soignes

Installatie van 966 KWp levert equivalent aan stroomverbruik van bijna 300 gezinnen

Eneco en Eoluz, beide gespecialiseerd in groene stroomvoorziening, hebben op het dak van het Centre Sportief de la Fôret de Soignes in Audergem één van de grootste zonnestroominstallatie van het Brussels Gewest ontwikkeld en gebouwd. Vandaag is de installatie met een vermogen van 966 KWp op een dakoppervlakte van 8.000 m² officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van Mevrouw Céline Fremault, Minister voor Leefmilieu en Energie voor het Brussels Gewest. De opgewekte zonnestroom zal integraal lokaal ingezet om het sportief centrum van de nodige elektriciteit te voorzien. Eoluz heeft het project ontwikkeld, de installatie ontworpen en geïnstalleerd. Eneco, 100% duurzame energieleverancier en -producent, treedt op als beheerder. Eneco versterkt hiermee verder zijn aanwezigheid in de Brusselse markt.

Voorsprong door duurzaamheid

Voor het Centre Sportif vormt de inzet van groene stroom een essentieel onderdeel van haar continu streven naar een duurzamheid en efficiëntie.

Reeds in 2013 behaalden het logementsgedeelte van het Centre Sportif het internationale Groene Sleutel label. Daarmee werd het één van de eerste jeugdherbergen in het Brussels Gewest die aansprak kon maken op de ecologische erkenning. De toekenning van het label werd de jaren daarna ook systematisch verlengd en de jeugdherberg kreeg dan ook herhaaldelijk felicitaties van de jury voor de kwaliteit van zijn investeringspolitiek in duurzame en ecologische projecten. Ook de sportieve infrastructuur werd gerenoveerd met een permanente focus op energie-efficiëntie.

Samen lokaal en duurzaam energie produceren

Eneco investeerde de afgelopen jaren fors in lokale en duurzame elektriciteitsproductie in België. Vandaag wordt 100% van de groene stroom in België geproduceerd via wind en zon. Daarmee is Eneco met stip de grootste pionier in het leveren van groene stroom die lokaal wordt geproduceerd.

"Ik ben trots om met het Centre Sportif te kunnen samenwerken. Ik kan alleen maar toejuichen dat het Centre Sportif kiest voor energieproductie via zonnepanelen. De jaarlijkse stroomproductie ervan is equivalent aan de stroombehoefte van bijna 300 gezinnen. Dit past volledig binnen de visie van Eneco die streeft naar een 100% duurzame energievoorziening in België. Ik hoop in de toekomst op een verdere ontwikkeling van zulke duurzame projecten met bedrijven en particulieren, ook op de Brusselse markt.”

Paul Minjauw, Managing Director Solar bij Eneco

Eoluz heeft, om dit project van 3.450 zonnepanelen te realiseren, onder andere samengewerkt met kwaliteitsvolle modulefabrikant REC en omvormerfabrikant Fronius.

PV-vriendelijk klimaat in Brussel

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, is België verplicht om te blijven investeren in duurzame energiebronnen. Naast wind zal ook zonnestroom de komende jaren broodnodig zijn om deze omslag waar te maken. Het Brussels Gewest voorziet vandaag in een investeringsvriendelijk klimaat zodat bedrijven actief kunnen vergroenen. In het bijzonder voor Brussel is dit een belangrijke stap in het behalen van de ambitieuze doelstelling om 8% groene stroom op te wekken tegen 2020.

“En inzake energie kunnen we stellen, dat wat goed voor de financiën is, ook goed voor het leefmilieu is. Het geeft echt voldoening om te weten dat deze schitterende instelling het mogelijk zal maken om bijna 600 ton CO2 per jaar te besparen, hetzij het equivalent van 6 miljoen met de wagen gereden kilometers. Deze installatie die in hart van de groene long gevestigd is die het Zoniënwoud voor onze hoofdstad vormt, is dan ook een echte verademing.”

Céline Fremault, minister van Huisvesting

“Met zijn project bewijst het Centre Sportif de la Fôret de Soignes dat er nog een mooie én rendabele toekomst is voor industriële PV-installaties in België. En dat is toch vooral een opsteker voor de PV-sector die het de voorbije jaren niet altijd even gemakkelijk werd gemaakt.”

Jan Brouckaert, CEO van Eoluz 

Over EOLUZ

Eoluz is gespecialiseerd in hernieuwbare energie systemen. Eoluz ontwikkelt en installeert ondermeer industriële fotovoltaïsche installaties. Daarnaast analyseert en optimaliseert het bedrijf bestaande PVinstallaties waarbij het monitoring en onderhoud uitvoert, ook voor installaties die niet door Eoluz geplaatst werden. Eoluz heeft meer dan 35 MWp aan monitoring- en onderhoudscontracten in portefeuille. De onderneming is ook actief in nieuwe energie-oplossingen zoals energie-opslag en lokale netwerken voor de industrie, KMO, landbouw en openbare besturen in België en Nederland.

Meer op www.eoluz.be.

Over ENECO

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en levert 100% duurzame energie opgewekt op Belgische bodem via 86 windturbines en nu al 250.000 zonnepanelen. Binnenkort start het bedrijf met de bouw van Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan net geen 300.000 residentiële aansluitingen, 25.000 kmo’s en 11.000 industriële klanten. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 200 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Persberichten
Contacteer ons
Mark Van Hamme Eneco België