2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Energiecrisis tast de financiële gezondheid van de Belgische KMO’s harder aan dan de coronacrisis

Energiecrisis tast de financiële gezondheid van de Belgische KMO’s harder aan dan de coronacrisis

Studie Eneco België: KMO’s zien hun energieleverancier steeds meer als volwaardige partner

  • Voor meer dan de helft van de Belgische KMO’s heeft de huidige energiecrisis een zwaardere financiële impact dan de coronacrisis.
  • Eén op de vier KMO’s (24%) heeft een jaarlijkse energiefactuur van meer dan 100.000 euro. In 2021 was dat nog één op de zeven (14%).
  • Eén op de drie denkt dat het investeringsritme hieronder zal lijden.
  • Amper 17% van de KMO’s maken gebruik van ondersteunende overheidsmaatregelen. Zes op de tien die geen gebruik maken van de steun, zijn niet eens op de hoogte dat de maatregelen bestaan.
  • KMO’s zien energieleveranciers steeds meer als volwaardige partner.

De huidige energiecrisis laat duidelijk zijn sporen na bij de Belgische KMO’s. Ze hakt veel dieper in op de financiële gezondheid en het vertrouwen van de bedrijven dan de coronacrisis. Dat blijkt uit een representatieve rondvraag bij 260 Belgische KMO’s, uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van groene stroomproducent Eneco België. De gestegen energieprijzen zetten de financiën van de KMO’s zwaar onder druk, ze vrezen dat ze minder kunnen investeren en hebben een grote angst om afgeschakeld te worden. Dit zijn maar enkele van de conclusies. “Deze studie toont aan dat de impact van de gestegen energieprijzen op de KMO’s enorm is. Tegelijk zien we ook dat onze eigen rol als energieleverancier veranderd is: de bedrijven zien ons steeds meer als een echte volwaardige partner om hun energiebeleid duurzaam vorm te geven en de kosten onder controle te houden”, zegt Bert Clinckers, managing-director van Eneco België.

België is een land van KMO’s. Volgens de FOD Economie telt ons land er net iets meer dan 1 miljoen. En die hebben er allesbehalve een gemakkelijk jaar op zitten. De reden is niet ver te zoeken: de fors gestegen energieprijzen. Een onderzoek bij 260 KMO’s in opdracht van Eneco schetst hoe groot het probleem is.

Financiële impact groter dan tijdens covid

Gevraagd naar hoe de KMO’s financieel presteren, geeft één op de vijf (21%) toe dat ze ernstig worstelen om hun omzet en winstmarges op peil te houden. Bijna vier op de tien (37%) geeft onomwonden toe dat de situatie er slechter uitziet in vergelijking met een jaar geleden. Het is duidelijk dat de energiecrisis een grotere impact heeft dan de coronacrisis toen die op haar hoogtepunt was: meer dan de helft van de KMO’s (55%) zegt dat dit het geval is.

Energiefactuur weegt op investeringsbereidheid bij één op de drie KMO’s

Als er specifiek wordt gekeken naar de energiefactuur van de KMO’s toont het onderzoek aan dat één op de vier (24%) een jaarlijks energiefactuur heeft van meer dan 100.000 euro. In 2021 lag dat cijfer met 14% nog beduidend lager. Bij 18% van de KMO’s schommelt het jaarfactuur tussen 25.000 en 50.000 euro (het jaar voordien was dit nog maar 12%). Ook het aandeel van de energiekosten in de totale kosten van het bedrijf is scherp gestegen: acht op de tien respondenten geven aan dat het aandeel energiekosten fors is gestegen het laatste jaar.

Bedrijfsleiders maken zich danig zorgen over de mogelijke gevolgen over de gestegen energieprijzen. Bijna de helft (46%) vreest zijn facturen niet te kunnen betalen. En ruim één op de drie (35%) overweegt zijn investeringen te verminderen. Ook ruim een derde (38%) vreest dat het bedrijf moet inboeten op competitiviteit.

Overheidssteunmaatregelen niet voldoende gekend

Ondanks het feit dat zowel de federale als de Vlaamse en Waalse overheden tal van steunmaatregelen hebben gelanceerd, blijkt dat amper 17% van de KMO’s er gebruikt van gemaakt heeft. Van de KMO’s die er géén gebruik van maakten, zegt zes op de tien dat ze niet wisten dat de maatregelen bestaan.

Tot slot blijkt ook dat KMO’s hun energieleveranciers steeds meer als een volwaardige partner beschouwen. Terwijl in 2021 27% van de KMO’s hun energieleverancier als een volwaardige businesspartner beschouwden, is dat percentage in 2022 gestegen naar 44%.

 

“Deze studie toont aan dat KMO’ zwaar getroffen worden door de energiecrisis en dat er dus een groeiende behoefte is aan betaalbare en duurzame energieoplossingen. Bedrijfsleiders merken dat alles wat met energie te maken heeft in hun bedrijf integraal deel uitmaakt van de algemene bedrijfsstrategie. Het is een onderdeel waar een expert zich voltijds moet mee bezighouden. Dat is een rol die Eneco ook steeds meer vervult bij KMO’s. We ondersteunen de KMO’s als een volwaardige partner bij ​ het maken van de juiste duurzame beleidskeuzes zodat ze hun energiefactuur onder controle houden en hun doelstellingen kunnen realiseren”, aldus Bert Clinckers, managing-director Eneco België.

 

Over het onderzoek

De studie ‘Impact Energy Crisis on B2B Market’ meet de impact van de energiecrisis en de gestegen prijzen op bedrijven, meer bepaald de KMO’s. De studie is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos bij 260 Belgische KMO’s ​ uit verschillende sectoren zoals de maakindustrie, de bouw, de retail, transport, logistiek en de voedingssector. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 6 december 2022 en 26 december 2022 via telefonische interviews die gemiddeld 15 minuten duurden. Het betreft een representatief staal. De volledige studie vindt u in de bijlage.

22-078855_Eneco Impact Energy Crisis_Report_v1.0.pdf 2 MB

 

Persberichten