2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Grootste batterijcentrale van Eneco ziet het licht in 2024.

Grootste batterijcentrale van Eneco ziet het licht in 2024.

Mechelen, woensdag 7 juni 2023 – Duurzame energieproducent Eneco kondigt vandaag aan dat het investeert in een groots batterijproject in Wallonië. Met de installatie van een batterijcentrale van 50MW (200 MWh) zorgt het voor de balancering van het stroomverbruik. De vergunning is verkregen, de batterij is besteld en de voorbereidende studiewerken zijn in uitvoering om het project eind 2024 operationeel te hebben. De batterij in Ville-sur-Haine in Wallonië zal volledig in eigen beheer zijn.

Concreet?

Dit BESS – een zogenaamd Battery Energy Storage System - bestaat uit 53 batterijunits van 50 MW aan energiecapaciteit en 200 MWh aan opslagcapaciteit. Eneco gaat voor dit project in zee met Tesla. De batterijcentrale kan gedurende 4 uur stroom leveren aan het net. Een groeiend aantal windturbines en zonnepanelen neemt een groot deel van de stroomproductie van bestaande fossiele energiecentrales over. Er is echter niet altijd elektriciteit vanuit wind- of zonne-energie en de vraag is maar deels stuurbaar. Daarom is het belangrijk om flexibele stroomopslag te hebben. Zo kunnen we – door deze (reserve)capaciteit aan te bieden wanneer het nodig is - het stroomnet in balans houden.

In samenwerking met Elia zorgt de batterij ervoor dat de steeds toenemende volumes aan variabele zon- en windenergie op een efficiënte manier kunnen worden aangewend.

“We versterken onze activiteiten op het gebied van duurzame energie om zo bij te dragen aan minder CO2-uitstoot. Daarbij is energieopslag van groot belang om de fluctuaties van duurzame energie op te vangen. Dit project is voor ons een belangrijke stap op weg naar een CO2-neutraal energiesysteem”, aldus Tine Deheegher, manager Renewable Energy Solutions bij Eneco.

Dit project toont aan dat Eneco zwaar investeert in de energietransitie in België. Met zijn 128 windturbines op land, participaties in de twee grootste offshore windparken en bijna 400.000 zonnepanelen is het de grootste groene en de groenste grote energiespeler van het land. Door volop in te zetten op batterij-opslag zorgt het er eveneens voor dat ons energiesysteem future-proof, betrouwbaar en betaalbaar blijft.

Waarom?

Met dit project bewijst Eneco nogmaals zijn pioniersrol wat betreft de omslag naar een volledig duurzaam energiesysteem. Met de introductie van het One Planet Plan in juni 2021, waarbij het duidelijk een klimaatneutraal doel heeft gesteld tegen 2035, toont Eneco zich ambitieus.

De energietransitie – waarbij de elektriciteit wordt opgewekt met duurzame bronnen zoals zon en wind – stelt het elektriciteitsnet voor uitdagingen. Het aanbod aan elektriciteit uit zonne- en windenergie fluctueert, net zoals de vraag, en toch moeten vraag en aanbod steeds in evenwicht blijven. Batterijcentrales brengen hier soelaas. Ze worden volgeladen op momenten dat er een overvloed is aan zon en wind, bijvoorbeeld 's middags als de zon volop schijnt. Enkele uren later, in de avond, wordt de stroom dan weer vrijgegeven op het stroomnet van Elia.

“In het energiesysteem van de toekomst is flexibiliteit van cruciaal belang”, aldus Tine Deheegher, manager Renewable Energy Solutions bij Eneco. “Dankzij dit project dragen we bij aan het slim gebruiken en sturen van elektriciteit en dat op een kostenefficiënte manier. Zo houden we de impact op de energiefactuur minimaal en ondersteunen we de uitbouw van hernieuwbare energie.”

 

“Dit project zal worden aangesloten op het hoogspanningsnet van Elia (150kV) omdat het tarifaire kader dit aanmoedigt”, aldus Tine Deheegher. “De overheid zou inspanningen moeten leveren om ook op de lagere spanningsniveaus investeringen uit te lokken. Ook daar is opslag noodzakelijk voor een optimale uitbating van het net. Eneco, en bij uitbreiding de hele markt, is klaar om ook daar de nodige investeringen te doen.”

Ambities

Eneco heeft meer plannen wat betreft batterijcentrales. Batterijcentrales zijn de sleutel in het systeem. Eneco wil volop verder inzetten op duurzame flexibiliteit.

“Het zal niet stoppen met dit project”, besluit Tine Deheegher. “Om het One Planet Plan mogelijk te maken, wil Eneco zowel in België als in de andere landen waar we actief zijn, meer opslagcapaciteit uitbouwen. Dit is nog maar het begin. Er volgen nog enkele honderden MW in de komende jaren.”
Energieminister Tinne Van der Straeten: “De energietransitie is volop aan het gebeuren. Batterijparken zijn een essentiële schakel in het energienet van de toekomst, omdat ze worden volgeladen op momenten dat er een overvloed is aan goedkope groene stroom. Dit zorgt zo voor structureel lage prijzen, ook als er minder wind of zon is en de elektriciteit terug aan het net wordt gegeven. Dankzij het aantrekkelijk Belgisch investeringsbeleid en vrijstelling van transmissietarieven en accijnzen worden er in België de grootste batterijenparken van Europa gebouwd. Eneco toont zich opnieuw voorloper en partner in de energietransitie richting 100% hernieuwbare energie.”

 

Story image

 

Persberichten