2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Industriële batterij verhoogt lokaal verbruik van windenergie

Industriële batterij verhoogt lokaal verbruik van windenergie

Innovatieve batterij bij Peleman Industries houdt Belgisch stroomnet mee in balans

  • ​​Voor het eerst is in België een industriële site uitgerust met een batterij van Eneco met levering ‘achter de meter’.
  • Dankzij de batterij wil Peleman Industries 10% elektriciteit minder afnemen van het elektriciteitsnet en de stroom van de windturbines op het terrein nog efficiënter gebruiken. Zo past de nieuwe batterij in het duurzaamheidsbeleid van Peleman Industries.

  • Eneco zet het batterij-opslagsysteem, geleverd door Alfen, ook in om het net in balans te houden bij pieken en dalen in de elektriciteitsproductie.

Bij Peleman in Puurs wordt voor het eerst in België een enorme batterij op een industriële site geïnstalleerd die zal dienen om pieken en dalen op het stroomnet op te vangen. Duurzame energieleverancier Eneco installeert de accu om situaties te voorkomen zoals die van enkele maanden geleden, toen digitale klokken achterliepen. De batterij zorgt er ook voor dat Peleman Industries de door de windturbines opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf, lokaal, kan gebruiken.

Eneco installeert de batterij op de terreinen van Peleman Industries, de ontwikkelaar van presentatiesystemen die ook al twee windturbines heeft laten bouwen. Het batterij-opslagsysteem van Alfen, specialist in toekomstgerichte energieoplossingen, heeft een capaciteit van 2MW/2MWh en is 12 meter lang, 2,4 meter breed en 3 meter hoog. Hierdoor kan deze batterij zo’n 200 gezinnen een dag lang van stroom voorzien.

Het is voor het eerst dat een batterij bij een bedrijf ook wordt ingezet om de impulsen op het stroomnet constant te houden op 50Hz. Ze staat daardoor niet alleen ter beschikking van het bedrijf zelf, maar ook van het elektriciteitsnet. Wanneer alle Europeanen samen meer stroom verbruiken dan er geproduceerd wordt, kan de batterij helpen om het tekort aan te vullen. Wanneer de productie hoger ligt dan het verbruik, laadt de batterij zich weer op. Op dit moment zijn het gas- en kolencentrales die die reservecapaciteit beschikbaar houden, maar een batterij heeft geen CO2-uitstoot. Een te lage frequentie op het elektriciteitsnet zorgde er enkele maanden geleden nog voor dat digitale klokken achterliepen, als gevolg van een storing op het elektriciteitsnet in Zuid-Oost-Europa.

“Je moet het elektriciteitsnet zien als een weegschaal, met de productie aan de ene kant en het verbruik aan de andere kant. Die moet voortdurend in evenwicht zijn om iedereen van energie te kunnen voorzien. Bij een te grote afwijking komt de stabiliteit van het elektriciteitsnet in het gedrang en bestaat het gevaar dat er mensen zonder stroom komen te zitten. De batterij pompt indien nodig net genoeg stroom weg of bij zodat de weegschaal voortdurend in evenwicht is.”

Iwein Goigne, CEO van Eneco Solar & Storage België

Altijd bruikbare groene energie

Wanneer er geen dringende tussenkomsten op het elektriciteitsnet nodig zijn, slaat de batterij de energie op van de windturbines op de Peleman-terreinen. Wanneer het bedrijf meer stroom nodig heeft, geeft ze die weer af. Door de batterij op een industriële site te plaatsen en dus “achter de meter”, ontlast de batterij de impact op het elektriciteitsnet waardoor ook daar minder investeringen nodig zijn.

“Peleman Industries wil zo minimum 10% elektriciteit minder afnemen van het elektriciteitsnet. De aanzet voor dit project is in november 2016 gegeven, een maand na onze ondertekening van het duurzaamheidsconvenant met de gemeente. Onze ambitie is om tegen 2020 de CO2-reductiedoelstelling van de EU minstens te behalen of zelfs te overtreffen. De nieuwe batterij past in deze strategische ambitie.”

Esmeralda Peleman, CEO Peleman Industries

“Batterijen vormen de noodzakelijke schakel om groenestroomproductie op basis van hernieuwbare energie te optimaliseren. Ze kunnen ingeval van overproductie de stroom tijdelijk opslaan voor eigen gebruik als de zon niet schijnt en/of de wind niet waait. En ze kunnen -zoals hier voor het eerst gebeurt- ook ingeschakeld worden om de stabiliteit van het stroomnetwerk te garanderen. Dat een Vlaams bedrijf deze primeur op zijn conto mag schrijven, toont aan dat onze regio ambitieus en vooruitziend is.”

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie

Het is Next Kraftwerke, beheerder van één van de grootste virtuele energiecentrales van Europa, dat de sturing van de batterij op zich zal nemen.

“Het energiesysteem van de toekomst zal gedragen worden door slimme, decentrale en duurzame installaties. Dit project bij Peleman is hier een perfect voorbeeld van, en we zijn opgetogen onze expertise te kunnen benutten om dit mogelijk te maken.”

Jan De Decker, CEO Next Kraftwerke Benelux

“We hebben voor de Europese markt nu al verschillende batterijen geïnstalleerd die de onbalansen van het net helpen wegwerken. We zijn blij dat ons energie-opslagsysteem zo bijdraagt aan de voortdurende beschikbaarheid van stroom uit hernieuwbare energiebronnen.”

Yves Vercammen, Sales Manager Alfen België

De nieuwe batterij maakt het bestaande duurzame elektriciteitspark bij  Peleman Industries nog efficiënter. Er draaien nu twee windturbines nabij het bedrijf die de activiteiten van Peleman van stroom voorzien.

“De windturbines zijn zeven jaar operationeel. We halen een gemiddeld rendement van 75%. Dus we halen drie vierde van onze energie uit duurzame stroom. Het doel met de batterij is om hier 10% bij te doen. We zullen nu ook duurzame stroom hebben op het moment dat het windstil is of de windturbines niet snel genoeg draaien.”

Daniël Van den Brande,  projectbegeleider voor Peleman Industries

“We dragen de boodschap om zoveel mogelijk CO2 te vermijden niet alleen intern uit naar de medewerkers, met een duurzaamheidsverklaring. We doen ook dat ook extern om het maatschappelijk draagvlak inzake energie-efficiëntie te vergroten. Vandaar dat we nu ook onze nieuwe batterij feestelijk in de kijker plaatsen. Leveranciers en klanten die bij ons op bezoek komen vragen ons regelmatig of we iets nieuw hebben rond energie. Je ziet onze windturbines dan ook heel goed staan vanaf de N16 in Puurs.

Esmeralda Peleman, CEO Peleman Industries

Over Peleman Industries

Peleman Industries is een familiebedrijf uit Puurs dat sinds 1979 gespecialiseerd is in de productie en de verkoop van hoogkwalitatieve, instant en flexibele oplossingen voor de presentatie van documenten en foto’s. Peleman Industries is doorheen de jaren uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Haar producten worden in meer dan 120 landen verkocht. De voortdurende innovatie en de overtuiging om het voortouw te nemen in de sector, maakt Peleman Industries een vooruitstrevend bedrijf op wereldvlak. Vorig jaar lanceerde het bedrijf Vpaper, een revolutionaire technologie die er voor zorgt dat elk gedrukt document moeiteloos kan open liggen. Integriteit, eerlijkheid, loyaliteit, betrouwbaarheid en respect voor alle mensen en het milieu zijn slechts enkele waarden die de bedrijfscultuur bij Peleman Industries weerspiegelen. Peleman Industries hecht ook veel belang aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De continue aandacht en het zoeken naar oplossingen om de ecologische voetafdruk te verkleinen is een fundamentele waarde van het bedrijf. Peleman Industries maakt zo veel mogelijk gebruik van gerecycleerd materiaal en werkt energiebesparend. Om milieuvriendelijker te kunnen produceren werden er in 2011 twee windturbines geplaatst op de site in Puurs door Eneco Wind Belgium, in samenwerking met Winstone (26%). De windturbines voorzien het bedrijf rechtstreeks van energie. Bij de opstart in 2011 was het concept van 'levering achter de meter' een primeur voor Vlaanderen.

Meer info op www.peleman.com 

Over Eneco

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 95 windturbines en nu al 260.000 zonnepanelen. Binnenkort start het bedrijf met de bouw van Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 340 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Meer info op www.eneco.be

Over Alfen

Het Nederlandse Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie, als specialist in energieoplossingen voor de toekomst. Met zijn 80-jarige geschiedenis biedt Alfen een unieke combinatie van activiteiten. Alfen ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme elektriciteitsnetwerken, energieopslagsystemen en oplaadsystemen voor elektrische auto’s en brengt deze samen in geïntegreerde systemen om te voldoen aan de elektriciteitsvraagstukken van haar klanten. In de periode 2015 tot en met 2017 heeft Alfen een gemiddelde omzetgroei van 21% gerealiseerd met een positieve nettowinst. Alfen heeft marktleidende posities in Nederland en groeit snel in het buitenland, waarbij het profiteert van haar “firstmover advantage”.

Meer info op www.alfen.com

Over Nextkraftwerke

Next Kraftwerke is een digitale leverancier die een van de grootste virtuele energiecentrales in Europa beheert. De Next Pool is een cluster van zo’n 5000 decentrale installaties die elektriciteit consumeren en produceren en die aan elkaar gelinkt zijn via een digitaal platform, wat het mogelijk maakt om elke eenheid via een eigen controlesysteem te beheren. Met een totale gelinkte energiecapaciteit van meer dan  4000 MW levert Next Kraftwerke een belangrijke bijdrage om fluctuaties op het net op te vangen. Het bedrijf, met hoofdzetel in Keulen, optimaliseert bovendien de energieproductie en het energieverbruik van elk van zijn klanten met prijssignalen, en het verhandelt zijn vermogen 24/7 op verschillende Europese energiemarkten zoals EPEX en EEX

Persberichten
Contacteer ons
Koen Baumers Bepublic
Koen Baumers Bepublic