2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
INEOS ondertekent overeenkomst (cPPA) van 10 jaar met Eneco voor de afname van groene stroom van offshore windpark SeaMade

INEOS ondertekent overeenkomst (cPPA) van 10 jaar met Eneco voor de afname van groene stroom van offshore windpark SeaMade

Grootste cPPA voor Eneco in België

  • INEOS ondertekent een stroomafnameovereenkomst (een corporate power purchase agreement of cPPA) voor windenergie op lange termijn met groene stroomproducent Eneco.
  • Hernieuwbare energie voor INEOS is afkomstig van offshore windpark SeaMade.
  • INEOS neemt 65,5 megawatt groene stroom af de volgende 10 jaar.
  • cPPA’s passen in het One Planet Plan van Eneco om tegen 2035 volledig klimaatneutraal te zijn.
  • Dit is de grootste cPPA voor Eneco in België.

INEOS heeft een zogenaamde stroomafnameovereenkomst (cPPA) getekend met groene stroomproducent Eneco voor de levering van hernieuwbare energie opgewekt door het offshore windmolenpark SeaMade voor de Belgische kust. De overeenkomst, die in 2022 begint, bevat de aankoop en de levering van 65,5 megawatt (250 GWh per jaar) groene stroom voor het komende decennium.

Deze overeenkomst zal ongeveer 13,5% van de hernieuwbare elektriciteit van SeaMade voor zijn rekening nemen. Het zal de koolstofvoetafdruk van INEOS met nog eens 940.000 ton CO2 verminderen gedurende de looptijd van het contract. Dit is vergelijkbaar met het van de weg halen van 70.000 auto’s per jaar.

De groene stroom uit deze overeenkomst zal gebruikt worden om de activiteiten van INEOS (olefins & polymers, inovyn & styrolution) verder te ondersteunen.

David Thompson, CEO INEOS Trading: "Deze overeenkomst met Eneco is een belangrijke stap in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn. In combinatie met onze andere overeenkomsten onderstreept dit ons engagement en ons streven om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.”

Voor Eneco is deze overeenkomst de grootste cPPA tot nog toe die het in België ondertekend heeft. cPPA’s passen perfect in One Planet Plan van Eneco om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn, zowel voor de eigen activiteiten als voor alle particuliere klanten en bedrijfsklanten.

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer en lid van de Raad van Bestuur van Eneco: "Het ontwikkelen van duurzame energievoorziening samen met onze klanten is een centrale pijler in onze One Planet strategie om in 2035 een klilmaatneutraal bedrijf te worden. INEOS wil ook bijdragen aan een klimaatneutrale economie en onderneemt daarom concrete acties om zijn klimaatvoetafdruk te verkleinen. Met onze samenwerking kunnen we een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de energie nodig voor de bedrijfsprocessen van INEOS en tegelijkertijd de energietransitie versnellen”.

SeaMade (inhuldiging oktober 2021) is het laatste windpark van de eerste windmolenzone voor de Belgische kust dat volledig operationeel werd. Er zijn nu 8 windmolenparken in de Belgische Noordzee operationeel, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW.

In de toekomst zullen cPPA’s verder aan belang winnen, zegt Eneco. Over enkele jaren wordt gestart met de ontwikkeling van de Prinses Elisabethzone, een nieuw windpark langs het westen van de Belgische kust. Initieel werd er gemikt op 2,2 gigawatt aan groene stroom, maar de federale regering heeft de capaciteit vorig najaar opgetrokken naar 3,2 tot 3,5 gigawatt. Dankzij cPPA’s kan Eneco verder blijven investeren in de productie van hernieuwbare energie.

Over Eneco

Eneco bestaat uit een groep bedrijven die internationaal actief zijn (in Nederland, België, UK en Duitsland) op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en bijna 2.800 medewerkers werken wij aan onze missie: duurzame energie voor iedereen. We investeren in windmolenparken, biomassacentrales, warmte- en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf kunnen bepalen hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.eneco.com

Over SeaMade

SeaMade NV, is een combinatie van 2 offshore windmolenparkconcessies: SEAstar (252 MW) en merMAID, (235 MW). SeaMade is een samenwerking tussen Otary RS NV (70%), Electrabel NV (17,5%) en Eneco Wind Belgium SA (12,5%). Met 58 windturbinegeneratoren van 8,4 MW en 2 offshore substations in beide concessiegebieden is SeaMade het grootste windpark dat in de Belgische Noordzee is gebouwd, met een operationele capaciteit van ongeveer 487 MW.  SeaMade is operationeel sinds 2020 en levert hernieuwbare energie voor een equivalent van 500.000 gezinnen.

 

 

 

Persberichten