2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Ministers doen geen uitspraak over het beroep, de eerste vergunning voor de Manage-centrale wordt bevestigd

Ministers doen geen uitspraak over het beroep, de eerste vergunning voor de Manage-centrale wordt bevestigd

Een nieuwe stap richting de energietransitie

 

Eneco heeft vernomen dat de ministers Borsus en Tellier geen beslissing hebben genomen over de verschillende beroepen tegen de, in eerste aanleg, verleende omgevingsvergunning voor het project van de Manage-gascentrale. Het herbevestigen van de vergunning bestendigt dat Wallonië een speler wil zijn in de energietransitie.

Hoewel deze handhaving van de 1ste vergunning niet tegemoet komt aan een aantal bezwaren van Eneco, maakt zij de weg vrij voor de bouw en exploitatie van een gascentrale van 870 MW op het industrieterrein Seneffe - Manage. Ter herinnering: de centrale zal in de eerste jaren worden aangedreven door natuurlijk aardgas als brandstof. Het project zal zo worden gebouwd dat op middellange termijn kan worden overgeschakeld op groene waterstof van zodra de duurzame productie van deze brandstof en de mogelijkheden voor opslag en vervoer ingevuld zullen zijn.

Energietransitie mogelijk maken

Dit project draagt actief bij tot de energietransitie omdat het een ideale aanvulling biedt op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en omdat het de bevoorradingszekerheid in België te verzekert. Ons land heeft behoefte aan flexibele energieproductie-eenheden zoals gascentrales om de stopzetting van kernenergie te compenseren en volop te gaan voor de energietransitie.  De federale regering gaat daarom veilingen organiseren voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales in het kader van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM). Eneco's project voor een gascentrale is een perfect antwoord op deze oproep van de federale regering.

De volgende stappen

Eneco heeft vertrouwen in haar project en wijst erop dat het positieve adviezen heeft gekregen van alle geraadpleegde administratieve instanties en dat het voldoet aan alle normen en voorschriften op het gebied van stedenbouw en milieu.

Samen met haar projectteam zal Eneco de voorwaarden die zij in haar beroepschrift heeft aangevochten analyseren en de middelen onderzoeken waarmee zij het hoofd kan bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit de voorwaarden. Een dergelijk project is een unieke kans voor de regio om in de komende 25 jaar een investering van bijna een half miljard euro mee in te zetten.

Vanaf het prille begin van het project stond Eneco open voor dialoog met alle belanghebbenden. De opmerkingen van de verschillende partijen in de beroepsprocedures zullen zorgvuldig worden bestudeerd en er zullen gesprekken met de plaatselijke autoriteiten en bewoners worden opgestart om het project te verbeteren.

 

 

Over Eneco Wind:

Eneco Wind België is een producent van duurzame energie uit windenergie. Eneco heeft de ambitie om 100% duurzame energie op Belgische bodem te produceren en te leveren door middel van 122 windturbines en nu al meer dan 350.000 zonnepanelen. De onderneming heeft een belang in de windparken Norther en SeaMade. Eneco biedt ook belangrijke en betrouwbare investeringsmogelijkheden voor burgers en lokale overheden via diverse lopende investeringsprogramma's. Het gaat onder meer om crowdfunding, obligaties en directe participaties via coöperaties. Eneco België telt meer dan 300 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver. Dankzij de invoering van maatregelen voor duurzame ontwikkeling heeft Eneco de EcoVadis Platinum Medaille gekregen. Meer informatie op wind.eneco.be.

 

 

 

 

 

Persberichten