2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
SeaMade bereikt Financial Close voor haar 487 MW offshore windpark in de Belgische Noordzee.

SeaMade bereikt Financial Close voor haar 487 MW offshore windpark in de Belgische Noordzee.

Key facts:

  • SeaMade NV staat in voor de gelijktijdige ontwikkeling van zowel de Mermaid en Seastar offshore windparken, resulterend in het grootste windmolenpark dat ooit werd gefinancierd en gebouwd in België. SeaMade is een samenwerking tussen Otary, ENGIE Electrabel en Eneco Wind Belgium

  • Het bereiken van financial close is volledig op schema en dit slechts twee jaar na de financial close van het Rentel offshore windproject. Deze laatste heeft afgelopen zomer haar bouwactiviteiten met succes afgerond, terwijl SeaMade haar bouwwerkzaamheden op zee opstart in de zomer van 2019.

  • Het SeaMade-project kan rekenen op zeer grote interesse en belangstelling van zowel de offshore windindustrie als de financieringswereld. SeaMade wordt gefinancierd door een unieke groep van publieke en private investeerders, terwijl commerciële kredietverleners, multilaterale instellingen en exportkredietinstellingen een non-recourse schuldfinanciering aanbieden.

  • SeaMade zal 58 windturbines bouwen met een totaalcapaciteit van 487 MW en zal via twee offshore-substations verbonden zijn met het Elia Modular Offshore Grid.

  • SeaMade levert een belangrijke bijdrage aan de Belgische doelstellingen op vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Vanaf 2020 zal SeaMade hernieuwbare energie leveren voor 485.000 huishoudens. Hierdoor is er ook een reductie van meer dan 500.000 ton CO2-uitstoot per jaar mogelijk .

 

Aanzienlijke bijdrage aan de Belgische klimaatdoelstellingen

SeaMade staat in voor de ontwikkeling van de laatste twee domeinconcessies die door de Belgische overheid toegekend werden voor de ontwikkeling van offshore windprojecten. Om zo een bijdrage te leveren aan de 20/20/20 klimaatveranderingsdoelstellingen.

Ondanks de aanzienlijke reductie in het ondersteuningsmechanisme, heeft SeaMade zich steevast blijven inzetten in de overgang naar een schonere energiemix die aanzienlijk zal bijdragen aan de bindende doelstelling om tegen 2020 13% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. De helft van de hernieuwbare energieproductie zal afkomstig zijn van offshore windenergie. Bijna een kwart van de benodigde offshore energieproductie zal afkomstig zijn van het SeaMade project.

Project gefinancierd door publieke en private investeerders, commerciële kredietverstrekkers, multilaterale instellingen en een exportkredietagentschap

Het SeaMade-project is het tweede project dat met succes is ontwikkeld en gefinancierd door Otary RS NV. SeaMade staat voor een combinatie van twee offshore windprojecten, voorheen bekend als Mermaid (235 MW) en Seastar (252 MW).

Otary RS NV heeft het meerderheidsbelang in het SeaMade-project. De aandeelhouders van Otary zijn onder andere investerings- en ontwikkelingsbedrijven Green Offshore en Power @ Sea, bagger- en waterbouwkundige specialist DEME en groene energie-actoren Aspiravi en Elicio. Het Waalse milieubedrijf SRIW Environnement, evenals de Vlaamse en Waalse energie- en nutsholdingbedrijven Z-Kracht / Nuhma en Socofe zijn ook aandeelhouders van Otary. Via participaties in verschillende reeds operationele projecten hebben de Otary partners mee vorm gegeven aan de uitbouw van de offshore windparken in de Belgische Noordzee, evenals een vooruitlopende industrie. Naast Otary hebben ENGIE Electrabel en Eneco Wind Belgium een minderheidsbelang in SeaMade (respectievelijk 17,5% en 12,5%).

Het project wordt gefinancierd door een internationaal kredietconsortium bestaande uit de Europese Investeringsbank, het Deense exportkredietbureau EKF en 15 commerciële banken.

Deze groep omvat Santander, Bank of China, Belfius, BNP Paribas, Commerzbank, Rabobank, ASN Bank, ING, KBC, KfW IPEX, MUFG, Siemens Bank, Société Générale, SMTB en Triodos. De aard van het bankenconsortium, bestaande uit Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Chinese, Japanse en Spaanse banken, illustreert het vertrouwen van de internationale financiersgemeenschap in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in België. De Europese Investeringsbank zal een toezegging van 250 miljoen euro doen via het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI of Junker-plan).

Na het groene licht van de Europese Commissie in september 2018, werd de financiering afgesloten in een recordtijd voor een dergelijk complex infrastructuurproject. Dit was enkel maar mogelijk door verder te bouwen op de bewezen ervaring van management, aandeelhouders en aannemers.

Projectspecificiteiten

Voorbereidende werkzaamheden op land lopen reeds enige tijd. De start van de offshore-werkzaamheden is voorzien in de zomer van 2019 om beide windparken operationeel te hebben vóór eind 2020.

Turbines

De 58 offshore windturbines worden geïnstalleerd en onderhouden door Siemens Gamesa. Met een hubhoogte van 109 meter en een rotordiameter van 167 meter zijn deze windturbines zo breed als de spanwijdte van twee Airbussen A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, of twee maal de hoogte van het atomium. Met hun piekhoogte van 193 meter zullen dit de qua omvang grootste windturbines zijn die tot nu toe in de Belgische Noordzee zijn geïnstalleerd. Dit turbinemodel heeft een basiscapaciteit van 8 MW met een powerboostfunctie die een capaciteit van 8,4 MW biedt.

Substations

Elk van de twee windparken van het project, Mermaid en Seastar, heeft een eigen offshore-substation, dat de geproduceerde elektriciteit verzamelt, omzet van 33 kV naar 220 kV en deze exporteert naar het Offshore-net van Elia System Operator NV, de transmissiesysteembeheerder. Voortbouwend op een succesvolle samenwerking op tal van eerdere offshore windparken, zullen ENGIE Fabricom, Tractebel, Smulders en Geosea verantwoordelijk zijn voor de volledige EPCI van de onderstations, inclusief engineering, inkoop, constructie, transport, installatie en inbedrijfstelling.

Exportkabel

Beide windparken zullen worden verbonden via twee 220-245 kV XLPE 800 mm² aluminium onderzeese hoogspanningskabels met het Belgische modulaire offshore-net. De zogenaamde exportkabels hebben een gecombineerde lengte van ongeveer 28 km, en een kabeldiameter van ongeveer 247 mm met een gewicht van ongeveer 96,4 kg per lopende meter. De productie zal worden uitgevoerd door Hellenic Cables in Griekenland en de installatie zal in 2020 door Tideway worden uitgevoerd.

Foundations en Inter-Array-kabels

Het Engineering, Procurement, Construction en Installation contract van de funderingen en inter-array kabels zal worden uitgevoerd door Dredging International NV, een dochteronderneming van Dredging, Environmental & Marine Engineering NV, een toonaangevende speler in deze markt. De 33 kV AC IAC's zullen elke WTG verbinden met het relevante offshore-substation in lusvormige reeksen. De WTG's worden gemonteerd op een funderingsstructuur, bestaande uit een monopile fundering waarop een vastgeschroefd overgangsstuk wordt geplaatst.

Oostende

De SeaMade-projecten bevinden zich 40-50 km uit de kust van Oostende en worden geëxploiteerd en onderhouden vanuit het logistieke centrum Otary in de haven van Oostende.

 

Mathias Verkest - CEO SeaMade:

"We zijn blij dat onze vooropgestelde doelstellingen tijdig worden ingelost richting 2020  dankzij enorme inspanningen van velen. Het is een blijk van vertrouwen om de samenwerking voort te zetten met zeer ervaren partners met een bewezen staat van dienst in het samenwerken binnen en buiten België. De SeaMade-financiering, waarin naast de Europese Investeringsbank, het Deense exportkredietbureau EKF en 15 commerciële banken participeren,  bekroont de ambitie van de overheid om ca. 2.200 MW aan offshore-energie te ontwikkelen. Offshore-energie wint meer en meer aan belang in de Belgische energiemix en levert op jaarbasis schone energie voor 50% van de huishoudelijke consumptie in België."

"100% hernieuwbare en 100% lokaal geproduceerde energie is wat we de residentiële klanten van Eneco willen leveren. Met de investering in SeaMade lopen we voorop", zegt Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Wind Belgium. "We zijn dan ook erg blij dat SeaMade, ons tweede offshore-project in België, echt van start kan gaan. Dit bewijst dat het geloof in offshore windtechnologie echt en aantrekkelijk is. Als pionier op het gebied van duurzame energie is Eneco er trots op bij te dragen aan de Belgische klimaatdoelen."

Philippe Van Troeye - CEO ENGIE Benelux:

"Dit project is een" première "voor ENGIE Electrabel in België. Het versterkt onze positie als grootste groene stroomproducent van het land en versterkt onze ambitie om van België een voortrekker te worden van de energie-efficiëntie met een altijd efficiëntere, dichterbij en groenere energie. Het project zal steunen op de bijdrage en expertise van onze dochteronderneming ENGIE Fabricom, een belangrijke speler van elektrische verbindingsoplossingen voor offshore windparken. "

Staatssecretaris Philippe De Backer – Staatssecretaris voor de Noordzee:

"Als België lopen we voorop in de offshore industrie wereldwijd. Ondanks de kleine ruimte die we hebben op onze Noordzee, zijn we de vijfde grootste producent van offshore windenergie. Dat is dankzij onze Belgische bedrijven die zich hebben gegooid op de groene energiemarkt. Met succes. Offshore energie is een belangrijk exportproduct geworden. De financial close van de laatste te bouwen offshore windenergieparken bewijst nogmaals de ambitie van ons land. We komen onze klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen na en dit aan de juiste marktprijzen. Als Staatssecretaris voor de Noordzee blijf ik geloven in een toekomst met meer hernieuwbare energie. Daarom verdubbel ik de capaciteit van offshore energie op onze Noordzee."

 

North Sea Wave

De ontwikkeling van een offshore-golfproject wordt verdergezet door de nieuw opgerichte entiteit North Sea Wave NV, die de aandeelhoudersstructuur van SeaMade NV weerspiegelt. De ontwikkeling van golfenergieconvertoren heeft technisch en financieel-ecomisch nog een weg af te leggen, maar zal nauwlettend worden gevolgd vanuit North Sea Wave. De ontwikkeling van een golfproject zal afhangen van de technische en commerciële maturiteit, maar ook van de financiële en economische haalbaarheid, mogelijk binnen een breder regelgevingskader.

Groene energie voor 485.000 gezinnen

Het SeaMade project zal bestaan uit 58 SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy) wind turbines, met een rotor diameter van 167m, op monopile funderingen en twee offshore hoogspanningstations die op ELIA’s offshore aansluitingsplatform (Modular Offshore Grid) zullen aansluiten. Hierdoor worden jaarlijks 485.000 gezinnen van groene stroom voorzien en een CO2 uitstoot vermeden van meer dan 500.000 ton. De verwachting is dat de wind turbines vanaf 2020 groene stroom kunnen produceren. De windenergie van SeaMade draagt bij tot de Belgische klimaatdoelstellingen 2020 en tot de energievoorziening in de toekomst.

Meer informatie

Mathias Verkest, CEO SeaMade SA | +32 499 55 49 80 | Verkest.mathias@otary.be

Persberichten
Contacteer ons
Mark Van Hamme Eneco België
Mark Van Hamme Eneco België