2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Twee nieuwe windturbines verdubbelen ruimschoots het vermogen van windmolenpark Pampero in Turnhout-Zuid

Twee nieuwe windturbines verdubbelen ruimschoots het vermogen van windmolenpark Pampero in Turnhout-Zuid

Eneco bouwt zijn hoogste windturbine op land (tiphoogte 200m) en zorgt er samen met Campina Energie voor dat ruim 3000 gezinnen kunnen profiteren van groene stroom

Zaterdag 2 juli 2022. Burgercoöperatie Campina Energie en groene stroomproducent Eneco hebben vandaag ​ op het windmolenpark Pampero Wind in Turnhout-Zuid twee nieuwe windturbines officieel ingehuldigd. De turbines staan op de terreinen van verlichtingsproducent Signify en van vloerspecialist Yepp. Voor Eneco is het meteen de hoogste turbine (naafhoogte 134m en tiphoogte 200m bij Signify) dat het tot nu toe op land heeft gebouwd. De twee nieuwe windturbines hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 5,8 MW en produceren jaarlijks 12.000 MWh groene stroom of het jaarverbruik van ruim 3000 gezinnen. Met de twee turbines die er al stonden, heeft het windpark met z’n vier turbines nu een vermogen van 10,2 MW, of ruim dubbel zoveel dan voordien.

Story image

Op het Turnhoutse industrieterrein stonden natuurlijk al langer twee windturbines, meer bepaald op de terreinen van Avery Dennison en de firma Bolckmans. Zij krijgen nu het gezelschap van twee nieuwe exemplaren. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor ​ deze uitbreiding werd door Eneco Wind in augustus 2018 ingediend. Na enkele opmerkingen werd enkele maanden later een aangepaste aanvraag ingediend. Uiteindelijk raakten alle vergunningen voor beide turbines in orde. Ondertussen zijn ze operationeel en produceren ze 100% groene stroom voor de Kempen.

Eneco bouwt zijn hoogste windturbine op land

Zo staat er een Vestas-turbine met een tiphoogte van 180 meter en rotordiameter van 100 meter op het terrein van Yepp in de Zierenbosstraat, goed voor een vermogen van 2,2 MW en een productie van 5000 MWh. Als het hard waait, kan Yepp zijn energiebehoefte volledig uit de lokale productie van de turbine halen. Wat niet door het bedrijf wordt verbruikt, wordt op het net gezet.

Ook Signify (het vroegere Philips Lighting) gelegen in de Slachthuisstraat heeft een turbine laten plaatsen, zij het een iets groter exemplaar. De Nordex-turbine is 200 meter hoog met een rotordiameter van 117 meter en heeft een vermogen van 3,6 MW en een productie van 7000 MWh. Het is meteen de hoogste windturbine die Eneco tot nu toe op land heeft gebouwd. Net als Yepp kan Signify een groot deel van zijn energiebehoefte dekken met de energie opgewekt door de turbine.

Story image

De twee windturbines zullen jaarlijks 12.000 MWh groene stroom produceren of het equivalent van het jaarverbruik van meer dan 3000 gezinnen. Dit tot grote tevredenheid van burgercoöperatie Campina Energie.

“We zijn heel blij met deze uitbreiding van het windpark Pampero. Het is al langer bewezen dat je niet zonder windenergie kan als je een duurzaam energiebeleid wil voeren. We blijven intussen investeren in nieuwe projecten en zoeken daarvoor €1.000.000 bij burgers. Onze basisfilosofie is nog altijd dezelfde: de zon en de wind zijn van iedereen en burgers mogen meegenieten van de winsten die we daaruit kunnen halen”, zegt Jef Van Eyck van Campina Energie.

Eneco hecht al lang veel belang aan initiatieven waarin burgers participeren. Ook andere coöperatieven klopten al aan bij de groene stroomproducent. Het is een mooie wisselwerking: Eneco levert de expertise, een coöperatie zorgt voor het draagvlak bij de lokale bevolking.

“Burgerparticipatie is voor ons al vele jaren erg belangrijk. Voor de bouw van grote windturbines is het essentieel te zoeken naar een maximale betrokkenheid van de omwonenden. De slaagkansen zijn een pak groter als de lokale gemeenschap deel kan uitmaken van het windlandschap. Ook voor de bedrijven is de investering een goede zaak, zowel economisch als ecologisch”, zegt Tine Deheegher van Eneco Wind.

Burgemeestersconvenant

Eind 2019 ondertekende de stad Turnhout het burgemeestersconvenant met als één van doelstellingen om tegen 2030 minimaal 27% hernieuwbare energie te hebben. En tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal en -robuust zijn. Voor het stadsbestuur past dit project dan ook in die doelstelling.

“Duurzame energie en klimaatverandering maken al geruime tijd deel uit van ons beleid. Als openbaar bestuur moeten we het goede voorbeeld geven. Alle mogelijke projecten waar er een windturbine kan komen, moeten onderzocht worden. Ze krijgen onze volle steun als aan alle voorwaarden voldaan is en er een evenwicht is tussen de lasten en de lusten”, aldus Astrid Wittebolle, schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid in Turnhout.

Perscontact Campina Energie:

Dennis Obbels, 0476 21 33 56, dennis@campinaenergie.be

 

Over Campina Energie

Campina Energie is een Kempense coöperatie die in maart 2015 werd opgericht. De coöperatie brengt burgers samen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen. Campina Energie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in tal van zonne- en windprojecten in Turnhout, Beerse, Balen, Dessel, Herentals, Hoogstraten, … Iedereen kan aandelen kopen en zo op termijn verdienen aan het opwekken van groene stroom. Campina Energie is een zuivere coöperatie die voldoet aan de ICA-principes en telt ruim 1500 coöperanten.

 

 

 

 

Persberichten