2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Twee nieuwe windturbines verduurzamen het productieproces van bouwmaterialenproducent Wienerberger in Beerse

Twee nieuwe windturbines verduurzamen het productieproces van bouwmaterialenproducent Wienerberger in Beerse

Uniek samenwerkingsmodel tussen buurtbewoners, gemeentebestuur, Wienerberger, burgercoöperatie Campina Energie en Eneco creëert lokale steun voor windproject

Beerse, 18 maart 2023. Fabrikant van keramische bouwmaterialen en bouwoplossingen Wienerberger heeft op zijn site in Beerse twee nieuwe windturbines in gebruik genomen. De installatie van de turbines is een volgende stap in de strategie van Wienerberger om steeds meer hernieuwbare energie te gebruiken voor zijn productieprocessen. “Dit is een zeer belangrijke fase in de verdere ontwikkeling van ons bedrijf”, zegt Caroline Van de Velde, CEO van Wienerberger. “We maken er een erezaak van om keramische bouwmaterialen te produceren op een duurzame manier, met respect voor mens en milieu. En dat in samenspraak met de buurtbewoners.” Met de opgewekte windenergie kan Wienerberger een groot deel van zijn energiebehoefte dekken. De inhuldiging van de windturbines gebeurde in aanwezigheid van onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon en burgemeester Bart Craane.

Windturbines bij Wienerberger, Beerse.
Windturbines bij Wienerberger, Beerse.

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat is een motto dat bij Wienerberger al langer leeft. Ook binnen zijn productieomgeving zet Wienerberger volop in op het verduurzamen van de keramische producten en de gebruikte productiemethodes. Wienerberger wil zijn steentje bijdragen in het verduurzamen van zijn energiegebruik. ​ 28.852 zonnepanelen zijn reeds geïnstalleerd op de daken van zijn fabrieksgebouwen.

De volgende stap die Wienerberger gezet heeft, is de bouw van twee windmolens op de site in Beerse. De twee windturbines hebben elk een tiphoogte van 200m en een rotordiameter van 131m. Ze hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 7,2 MW en produceren jaarlijks 19 000 MWh groene stroom, of het jaarverbruik van ruim 5.400 gezinnen. Het is de bedoeling dat de groene stroom wordt ingezet in het productieproces en dat de rest op het elektriciteitsnet wordt gezet.

“Naast zonne-energie krijgt nu ook windenergie een belangrijke plaats in onze energie-mix. Produceren met duurzame energiebronnen is een motto dat al langer leeft bij Wienerberger. We maken er een erezaak van om keramische bouwmaterialen te produceren met respect voor mens en milieu, en de omgeving niet nodeloos te belasten." Caroline Van de Velde van Wienerberger.

Intensief samenwerkingsmodel creëert lokale steun

Wienerberger vindt het belangrijk om bij dergelijke ingrijpende projecten de omwonenden te betrekken. Een uniek participatiemodel is uitgewerkt samen met Eneco en Campina Energie, een bekende Kempense burgercoöperatie met als missie duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken. Met dit project willen Wienerberger, Campina Energie en Eneco volop inzetten op de rechtstreekse participatie van de bewoners van de wijk “Den Hout Noord” in Beerse. ​ Sterker nog, zij vinden dit essentieel bij dit project.

Het windmolenproject Beerse is een complex en tijdrovend dossier geweest. Windenergie opwekken via windmolens op de sites van Wienerberger is een moeilijk verhaal. Niet alle sites zijn namelijk geschikt om er een windturbine te plaatsen. Ze worden door omwonenden vaak als storend ervaren, zowel visueel als op het vlak van geluid en slagschaduw. Dat was ook niet anders in Beerse.

Reeds in 2005 is Wienerberger gestart met studiewerk rond de verstoring van natuurwaarden, geluid, slagschaduw, stofverspreiding, … om stap voor stap en met een intensief communicatietraject de stakeholders te betrekken en te overtuigen.

Er is jarenlang intensief overleg geweest met de betrokken stakeholders van Wienerberger, zijnde de besturen en administraties van de gemeente Beerse, provincie Antwerpen en het Vlaamse gewest, de omwonenden rondom de site, maar ook de mensen die op de site tewerkgesteld zijn.

Voor de omwonenden heeft Wienerberger samen met Eneco en Campina Energie tal van infotentoonstellingen georganiseerd en hebben ze met hen een bezoek gebracht aan windmolens in Turnhout om hen de mogelijkheid te geven ze te beleven en om te kunnen spreken met de omwonenden over de bestaande windturbines.

De inspraak van de buurtbewoners is dé sleutel tot succes voor de inplanting van windprojecten. Het project in Beerse is het treffende bewijs van die mooie wisselwerking: Wienerberger als de initiatiefnemer, Eneco levert de expertise en een coöperatie zorgt mee voor het draagvlak bij de lokale bevolking.

“Wij hechten al jaren veel belang aan initiatieven waarin burgers actief deelnemen. Voor de bouw van grote windturbines is het essentieel om te zoeken naar een maximale betrokkenheid van de omwonenden. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de slaagkansen. En zo slagen we erin om onze doelstelling – klimaatneutraal tegen 2035, ook voor onze bedrijfsklanten ​ – waar te maken." Steven Van Muylder van Eneco Wind.

 

“We zijn heel verheugd dat we hier ons steentje konden bijdragen. Het is al langer bewezen dat je niet zonder windenergie kan als je een duurzaam energiebeleid wil voeren. We blijven intussen investeren in nieuwe projecten. Onze basisfilosofie is nog altijd dezelfde: de zon en de wind zijn van iedereen en burgers mogen meegenieten van de winsten die we daaruit kunnen halen. Ze werken zo mee aan de energietransitie die ons onafhankelijk moet maken van fossiele energiebronnen. De samenwerking tussen Wienerberger, Eneco en onszelf kan als voorbeeld dienen voor veel andere bedrijven." Jef Van Eyck van Campina Energie.

Uniek participatiemodel voor omwonenden

Een uniek participatieproject is uitgewerkt op basis van het principe “Wind van iedereen - Wind voor iedereen”. Wienerberger zal een 90-tal omwonende gezinnen vergoeden door middel van een ecocheque, een aandeel in het project, of door terugbetaling van een deel van de energiefactuur. Op die manier zijn de windmolens ook een deel van hen en delen zij met Wienerberger de lusten en de lasten.

Wienerberger heeft op vlak van milieu baat bij het implementeren van windturbines, waardoor het bedrijf ook zijn steentje bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, maar er tegelijk dus ook een sociaal project van maakt.

“Voor ons was het cruciaal om zoveel mogelijk betrokkenen te informeren en ze inspraak te geven. We zagen dit ook als een sociaal project. Door het participatieproject zijn we erin geslaagd om een draagvlak te creëren en onze plannen uit te voeren. Zo is er afgesproken dat we een 90-tal gezinnen vergoeden met een ecocheque, een aandeel in het project geven of een deel van de energiefactuur terugbetalen." Caroline Van de Velde van Wienerberger.

Geen slagschaduw bij zonnig weer in de zomer

Zo zijn er ook afspraken gemaakt met omwonenden over de slagschaduw die windmolens maken bij zonnig weer, iets waar veel mensen hinder van ondervinden. In de zomermaanden juni, juli en augustus zorgt speciale software ervoor dat de turbines bij Wienerberger worden stilgelegd zodra ze slagschaduw op de huizen veroorzaken. De slagschaduw wordt met andere woorden herleid tot 0 tijdens examen- en BBQ periodes. Wienerberger en Eneco gaan hierin een hele stap verder dan de wettelijke verplichting van maximaal 30 minuten slagschaduw per dag en maximaal 8 uur per jaar.

Tegelijk zal Eneco in de buurt van de turbines weer heide aanplanten en waterplassen ​ aanleggen voor watervogels.

 

 

Perscontact Wienerberger

Sabine Merlevede, marketing en communicatie Wienerberger

056/264 325 – gsm: 0479/34 60 88

sabine.merlevede@wienerberger.com

www.wienerberger.be

 

Video windturbines Wienerberger. Eneco_Wienerberger_edit_v3_230307_2160x3840_25FPS.mp4 - 235 MB Video windturbines Wienerberger Eneco_Wienerberger_edit_v3_CLEAN_230313_1920x1080_25FPS.mp4 - 229 MB

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten