2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Wereldprimeur: Norther faciliteert eerste demonstratie met zeewierteelt in een offshore windpark

Wereldprimeur: Norther faciliteert eerste demonstratie met zeewierteelt in een offshore windpark

Aandeelhouder Eneco wil zo energietransitie versnellen

Het consortium ‘Wier & Wind’, een Interreg Vlaanderen-Nederland project, gaat in het kader van een unieke samenwerking de komende 2 jaar schaalbare zeewierteelt testen binnen het offshore windpark Norther. Norther, het grootste Belgische offshore windpark, is operationeel sinds juni 2019. 

Dit is een absolute wereldprimeur: doordat Norther het project ‘Wier & Wind’ faciliteert in haar demonstratieproject kan er voor het eerst echt ervaring worden opgedaan met meervoudig ruimtegebruik in een windpark. Norther levert nu duurzame energie aan 400.000 gezinnen en met de kennis en ervaring uit deze zeewiertests kan dit in de toekomst mogelijk worden gecombineerd met duurzame voedselproductie. Een win-win voor iedereen en een belangrijke stap richting het zogenaamde meervoudig ruimtegebruik op zee. 

Waarom zeewier?

De huidige uitdagingen rondom duurzame voedselproductie en klimaatverandering vragen om een innovatieve aquacultuursector in Europa. Zeewier is daar een onderdeel van: het zit immers vol proteïnen, mineralen en vitaminen en het kweken van deze voedzame, duurzame voedingsbron vereist geen grond, zoetwater of meststoffen. Daarnaast is de wereldwijde vraag naar zeewier al groot en deze zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het is daarom hard nodig dat de Europese zeewiersector groeit én dat er slimme oplossingen worden bedacht om het productieproces efficiënter te maken.

Waarom bij een offshore windpark?

De afgelopen jaren zijn er reeds heel wat kleine zeewiertelers gestart, maar die situeren zich voornamelijk in beschutte gebieden of soms vlakbij de kust. Op langere termijn zijn er echter te weinig geschikte plaatsen langs de kust om aan de stijgende vraag te voldoen. Windmolenparken op zee zijn dan een geschikt alternatief. Tussen de windturbines liggen namelijk heel wat grote, lege gebieden die aangewend kunnen worden voor duurzame voedselproductie, zoals zeewier. Ongebruikte ruimtes worden dus optimaal ingezet. Meervoudig ruimtegebruik op zee is een idee dat overheden trouwens reeds enkele jaren aanmoedigen en dat is opgenomen in diverse beleidsplannen, zoals het Marien Ruimtelijk Plan van de Belgische overheid en de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel van de Nederlandse overheid. 

Noordzeeboerderij & Eneco

Eneco is samen met nog 100 andere partijen aangesloten bij het Zeewierplatform van Stichting Noordzeeboerderij. Als zeewier-sectororganisatie wil Noordzeeboerderij samen met de hele waardeketen komen tot positieve klimaatoplossingen met zeewier, op de Noordzee en in heel Europa. Het project ‘Wier & Wind’ sluit hier direct bij aan omdat ketenpartijen hierin de mogelijkheid krijgen om innovaties te demonstreren die essentieel zijn om deze nieuwe en duurzame sector in Europa van de grond te krijgen. Noordzeeboerderij speelt hierin een activerende en verbindende rol, zowel binnen het project alsook met de stakeholders daarbuiten.

Nieuws