2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up

Windmolenpark Melle: Natuurpunt, Energent en Eneco in de bres voor vleermuizen

De wieken van de windmolens zullen stilgelegd worden wanneer het risico op aanvaringen met vleermuizen te groot is. Dat zijn Natuurpunt, burgercoöperatie Energent en windmolenexploitant Eneco overeengekomen voor een windmolenproject in Melle. Zo daalt het aantal slachtoffers terwijl de productie van groene energie de nodige kansen krijgt.

Alle vleermuissoorten in Vlaanderen zijn Europees beschermd en bedreigd. Ze hebben erg te lijden onder lichtvervuiling, een afgenomen insectenaanbod en het gebrek aan geschikte verblijfplaatsen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat windmolens een belangrijke nieuwe doodsoorzaak kunnen zijn. In Duitsland wordt het jaarlijks aantal slachtoffers geschat op 250.000. Voor België zijn de cijfers niet bekend.

In Vlaanderen heeft de wetgever nooit bepaald wat windmolenbouwers precies moeten doen om die schade te vermijden.

Resultaat: protest door natuurbeschermers bij de bouw van nieuwe molens en onzekerheid bij windmolenuitbaters doordat dikwijls lange procedures dreigen. Om daar een einde aan te maken hebben Natuurpunt, Energent en Eneco samen een plan opgesteld dat vleermuizen en windmolens kan verzoenen. Zo zullen windmolens in periodes waarin het risico op aanvaringen erg hoog is (bij nachten die warm, droog en windstil zijn) tijdelijk uitgeschakeld worden, en wordt een automatische batdetector aangebracht op de molen, zodat er real time informatie is over de nabijheid van vleermuizen. Op die manier kan de kans op aanvaringen verfijnder vermeden worden én zullen de windmolens minder productie verliezen.  

Voor de vleermuizen kan het een wereld van verschil betekenen: dat blijkt uit resultaten in Wallonië en de Verenigde Staten, waar sommige van die maatregelen nu al standaard genomen worden.

“Groene energieproductie is een zeer belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar als natuurvereniging kijken we ook naar de impact op de natuur en vinden we dat onnodige slachtoffers vermeden moeten worden. Door in dialoog te gaan met Eneco en Energent kon een oplossing gevonden worden. Het is nu aan de overheid om werk te maken van een juridisch kader met de hele windmolensector. Met deze overeenkomst heeft ze alvast een inspirerende voorbeeldcase.”

Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt

 

“Eneco vindt het belangrijk dat windenergie – dat ons helpt de klimaatdoelstellingen te behalen – volledig inpast in de natuurlijke omgeving. Rekening houden met de biotoop waarin de windmolens zijn ingepland, is daar een essentiële factor in. Wij zijn dan ook verheugd om in samenwerking met alle partijen hieraan de nodige aandacht te kunnen besteden en aangepaste maatregelen te kunnen nemen."

Tine Deheegher, Manager Vlaanderen Eneco Wind

 

“Als EnerGent konden we in dit dossier perfect onze rol spelen van bruggenbouwer tussen het bedrijfsleven, Eneco, en de milieubeweging, Natuurpunt.”

John Vandaele, voorzitter EnerGent

Persberichten
Contacteer ons
Mark Van Hamme Eneco België
Mark Van Hamme Eneco België